Apel o interwencję Prokuratora Generalnego w sprawie śmierci dziecka w Szpitalu Świętej Rodziny

wysłanych protestów:
 
 

Dołącz do naszej akcji i wyślij do Zbigniewa Ziobry apel o objęcie nadzorem przez Prokuratora Generalnego śledztwa w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie.


Chcemy poznać prawdę o wydarzeniach nocy z 6 na 7 marca 2016 roku - o tym czy pracownicy szpitala uśmiercili dziecko, które narodziło się żywe w wyniku aborcji przeprowadzonej w 24. tygodniu ciąży. Nie pozwólmy, by w władze ingorowały kolejne sygnały mówiące o tym, że w Polsce bezprawnie odmawia się pomocy dzieciom, które wbrem zamysłom aborterów – rodzą się żywe.

 

Nie przekonują nas zapewnienia przedstawicieli szpitala o tym, że wszystko przebiegło zgodnie z przepisami ustawy. Nie chcą oni stanąć w prawdzie i ujawnić choćby informacji odnośnie stanu dziecka w sytuacji sztucznego wywołania porodu.

 

Mamy uzasadnione podstawy do stawiania pytań o to, czy publiczny szpital drastycznie złamał prawo. Jak wskazywał przy podobnych sytuacjach Instytut Ordo Iuris, ochrona życia dziecka narodzonego znajduje wyraz na gruncie polskiego prawa karnego, w art. 148 § 1 Kodeksu Karnego, który przewiduje odpowiedzialność karną za zabicie człowieka. „Człowiekiem” w rozumieniu tego przepisu jest również dziecko narodzone w wyniku błędnie przeprowadzonej aborcji. Orzecznictwo Sądu Najwyższego w tym zakresie jest jasne i konsekwentne. Pozostawienie samodzielnie oddychającego dziecka bez opieki w celu jego uśmiercenia stanowi zbrodnię zabójstwa!

 

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
kontakt@ms.gov.pl
 

Szanowny Pan

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

 

zwracam się do Pana z apelem o objęcie bezpośrednim nadzorem postępowania, które prowadzone jest w sprawie śmierci dziecka narodzonego w wyniku nieudanego zabiegu aborcji, co miało miejsce w nocy z 6 na 7 marca 2016 r. w Szpitalu Świętej Rodziny w Warszawie.

 

Piszę do Pana, gdyż bardzo poruszyły mnie medialne doniesienia, mówiące o niesłychanym, haniebnym czynie, którego mieli dopuścić się pracownicy szpitala. Piszę także dlatego, iż wiem o zawiadomieniu, jakie w warszawskiej prokuraturze złożył ksiądz Ryszard Halwa (SAC) z Fundacji S.O.S. Obrony Życia Poczętego w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa polegającego na pozostawieniu bez jakiejkolwiek pomocy i opieki dziecka, co stało się bezpośrednią przyczyną jego śmierci.

 

Prawdopodobnie jesteśmy świadkami niewyobrażalnej tragedii, której dokładne zbadanie i doprowadzenie do ukarania osób za nią odpowiedzialnych powinno być jak najszybciej podjęte w imię prawdy i elementarnej sprawiedliwości.

 

Skandaliczne jest to, że placówka, która przyjęła za patronów Świętą Rodzinę, nie chce ujawnić publicznie pełnej prawdy o zdarzeniach, o których dowiadujemy się z nieoficjalnych informacji.


Dlatego bardzo Pana proszę o podjęcie starań na rzecz niezwłocznego wyjaśnienia tej bulwersującej sprawy i poinformowania opinii publicznej o tym, czy:

  • do wykonania zabiegu aborcji użyto zakazanych w Polsce środków wczesnoporonnych?
  • dziecko urodziło się żywe?
  • nie przystąpiono do ratowania życia dziecka, w wyniku czego umierało ono przez godzinę?
  • znane są osoby odpowiedzialne za te rażące naruszenia prawa?

 

Panie Prokuratorze, proszę zważyć na jeszcze jedną rzecz! Jeżeli potwierdzą się informacje przekazane prokuraturze przez ks. Halwę, będzie to oznaczało, że szpital, który ze swej istoty powołany jest do niesienia pomocy ludziom chorym oraz do ratowania życia, stał się miejscem haniebnego mordu dziecka.

 

Raz jeszcze apeluję do Pana o objęcie nadzorem postępowania w tej sprawie i udzielenie publicznej informacji o wynikach śledztwa.

 

Z poważaniem

 

 
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.
 
Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
22 250 01 26
 
 
 
 
 
 
.