NIE promowaniu aborcji w TVP!

wysłanych protestów:
 
 

Skandaliczna decyzja Rady Artystycznej Festiwalu Opole 2018! Do konkursu debiutów zakwalifikowano utwór „Siła kobiet” autorstwa wrocławskiego zespołu Girls on Fire. Piosenka stanowi… oficjalny hymn „czarnych marszów”, na których promuje się zabijanie nienarodzonych dzieci na życzenie i kpi z chrześcijaństwa!


Nie wolno nam się na to zgodzić!


Nie pozwólmy by podczas jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Polsce – w dodatku finansowanego z pieniędzy podatników – przedstawiano treści sprzeczne z wartościami wyznawanymi przez zdecydowaną większość Polaków!

 

Piosence „Siła kobiet” towarzyszy bowiem wulgarny teledysk. Występujące w nim mniej lub bardziej roznegliżowane kobiety stale pokazują widzowi środkowy palec, pojawia się flaga środowisk homoseksualnych, symbole komunistyczne a przede wszystkim symbole nawiązujące do „czarnych marszów”, a więc nawołujące do legalizacji aborcji na życzenie!


Jakby tego było mało, w teledysku zespołu Girls on Fire jawnie kpi się z chrześcijaństwa! A Rada Artystyczna festiwalu Opole 2018 przyjmuje taki utwór do ważnego konkursu polskiej piosenki!

 

Dołącz do naszej akcji petycyjnej. Wysyłamy zamieszczony obok list protestacyjny do prezesa TVP i prezydenta miasta Opole – organizatorów festiwalu. Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu!

 

Podpisz nasz protest i powiadom o nim znajomych!


Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy sprzeciw staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu na kompromitujące się władze.

 

Uwaga! Festiwal startuje już w piątek 8 czerwca o godzinie 20:00.

Jacek Kurski
rzecznik@tvp.pl
 
Arkadiusz Wiśniewski
prezydent@um.opole.pl
 

Jacek Kurski, prezes TVP

Arkadiusz Wiśniewski, prezydent miasta Opola

  

Szanowni Panowie,

 

Ze zdumieniem przyjmuję informacje o zakwalifikowaniu do jednego z koncertów Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu utworu „Siła kobiet” zespołu Girls on Fire. To niedopuszczalne by tak skandaliczne treści promowane były w telewizji publicznej i to podczas koncertu organizowanego z pieniędzy polskich podatników!

 

Przypominam, iż piosenka „Siła kobiet” promowana jest za pomocą ohydnego teledysku, który podważa wartości bliskie Polakom i jest utworem zaangażowanym politycznie, po stronie cywilizacji śmierci.

 

Nie ma mojej zgody na to, by wulgarny utwór, promujący związki homoseksualne i komunizm (sic!) otrzymał szansę na reklamę podczas jednego z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w polskich mediach. Teledysk promujący piosenkę zawiera treści propagujące nienawiść do chrześcijaństwa i aborcję na życzenie – a to przecież stanowi w Polsce przestępstwo!

 

Nie wyobrażam sobie, by podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu transmitowanego przez TVP i oglądanego przez miliony Polaków, w tym dzieci, odegrano utwór, w którym mogą pojawić się takie treści!

 

Dlatego apeluję o natychmiastowe wykluczenie zespołu Girls On Fire z Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu! Niepodjęcie tej decyzji sprawi, że miliony Polaków w telewizji finansowanej z ich pieniędzy, usłyszą i zobaczą treści antychrześcijańskie, nawołujące do nienawiści i promujące przestępstwo! To może skończyć się problemami prawnymi dla organizatorów oraz bojkotem TVP przez katolików!

 

Z poważaniem

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Jacek Kurski
Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
 
(22) 547 44 50
 
Arkadiusz Wiśniewski
Rynek-Ratusz
45-015 Opole
 
(77) 45 11 802
 
 
 
 
 
 
 
.