Nie usuwajcie krzyża z pomnika św. Jana Pawła II

wysłanych protestów:
 
 

Skandaliczna decyzja francuskiej Rady Stanu (najwyższego organu sądownictwa administracyjnego w tym kraju) oznacza okaleczenie stojącego w mieście Ploermel pomnika św. Jana Pawła II poprzez zabranie z niego krzyża.

 

Musimy temu zapobiec!

 

Nie pozwólmy na to, by rewolucyjne antykatolickie prawo z 1905 roku upokarzało postać świętego obrońcy cywilizacji chrześcijańskiej, jakim był pochodzący z Polski papież. Okaleczenie pomnika z krzyża to cios w katolików z całego świata!

 

A wystarczy tylko uznać skrawek ziemi znajdujący się pod statuą za teren niepubliczny. Władze francuskie jednak tego nie robią i zapowiadają usunięcie krzyża lub zabranie całego pomnika.

Dołącz do naszej akcji petycyjnej. Wysyłamy zamieszczony obok list protestacyjny po polsku i po francusku do tamtejszej Rady Stanu oraz Ambasadora Republiki Francuskiej w Polsce.

 

Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy sprzeciw staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu na kompromitujące się władze.

Francuska Rada Stanu
greffe@conseil-etat.fr
 
Pierre Lévy - Ambasador Francji w Polsce
presse@ambafrance.pl
 
  • Francuska Rada Stanu

 

  • Ambasador Republiki Francuskiej w Polsce
    Sz. P. Pierre Levy

 

 

Szanowni Państwo,


Z wielkim niepokojem obserwuję wydarzenia dziejące się w miejscowości Ploermel, w której znajduje się pomnik Jana Pawła II – decyzją francuskich władz monument ma być pozbawiony krzyża!  To niedopuszczalne, aby publicznie i za przyzwoleniem francuskiego rządu w tak haniebny sposób obrażano świętego Jana Pawła II!


Papież odegrał wszak bardzo ważną rolę w walce o godność i wolność narodów a historia jego życia i pontyfikatu już na zawsze stanowić będzie symbol Europy wolnej od totalitaryzmów.


Krzyż, który francuska Rada Stanu nakazała usunąć z pomnika Jana Pawła II to przecież nie tylko nieodłączny element wizerunku papieża z Polski, ale także symbol jego głębokiej wiary i wyznawanych przezeń wartości chrześcijańskich, od wieków kształtujących Europę.


Usunięcie krzyża z pomnika Jana Pawła II będzie więc jednoznacznym zanegowaniem wpływu jaki wiara katolicka wywarła w życiu Jana Pawła II oraz milionów Europejczyków, w tym tych mieszkańców naszego kontynentu, którzy walczyli o wolność podczas okrutnych czasów komunizmu.


Dlatego apeluję do Państwa o zmianę decyzji i pozostawienie pomnika świętego Jana Pawła II w jego pierwotnym kształcie. Zbezczeszczenie monumentu będzie bowiem karygodnym naruszeniem pamięci o tym niezwykłym człowieku.

Z poważaniem,

 

 


 

  • Conseil d'Etat Français

 

  • Ambassadeur de la République Française
    Cher Monsieur Pierre Levy

 

Avec une grande inquiétude j’observe les événements de Ploermel, où se trouve le monument de Jean-Paul II. Par la décision des autorités françaises, le monument sera dépourvu de la croix ! Il est inacceptable que Jean-Paul II soit insulté publiquement et avec le consentement du gouvernement français !


Le Pape a joué un rôle très important dans la lutte pour la dignité et la liberté des nations. L'histoire de sa vie et de son pontificat sera pour toujours le symbole d'une Europe libérée du totalitarisme.


La croix, que le Conseil d'État a ordonné de retirer du monument de Jean-Paul II, est non seulement un élément inséparable de l'image du Pape de Pologne, mais aussi un symbole de sa foi profonde et de ses valeurs chrétiennes.


Le retrait de la croix du monument à Jean-Paul II niera donc clairement l'impact que la foi catholique a eu sur la vie de Jean-Paul II et des millions d'Européens, y compris les peuples de notre continent qui ont lutté pour la liberté pendant les temps cruels du communisme.


Par conséquent, je vous demande de changer la décision et de laisser la statue de Saint Jean-Paul II dans sa forme originale. La profanation du monument sera une grave violation de la mémoire de cet homme extraordinaire.


Sincèrement,

 
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. W zakresie przetwarzania danych przez Fundację w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych mogą Państwo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
Francuska Rada Stanu
Conseil dÉtat
1, place du Palais-Royal
75100 Paris cedex 01
 
01 40 20 80 00
 
Pierre Lévy - Ambasador Francji w Polsce
Ul. Piękna 1
00-477 Warszawa
 
225293011
 
 
 
 
 
 
 
.