Stop cenzurze na Uniwersytetach - tak dla konferencji Ordo Iuris!

wysłanych protestów:
 
 

Skrajnie lewicowe lobby komunistów, feministek oraz działaczy KOD domaga się od władz największych polskich uczelni zablokowania konferencji z Rebeccą Kiessling, organizowanej przez Instytut Ordo Iuris.

 

Rebecca Kiessling jest prezesem pozarządowej organizacji „Save the 1”, mającej na celu edukowanie społeczeństwa na rzecz konieczności pełnej ochrony życia.

 

Lewicowi anarchiści próbujący nie dopuścić do przeprowadzenia wykładów z działaczką prolife, szkalując przy tym Instytut Ordo Iuris, oskarżają mecenas Kiessling o „szarlatanerię” i „fundamentalizm”, jednocześnie negując istnienie najnowszych osiągnięć nauki i wynikającej z nich prawdy o medycznych, społecznych i etycznych skutkach aborcji. Żądają zastosowania administracyjnych środków i stłumienia w ten sposób debaty akademickiej.

 

W odpowiedzi na to niedopuszczalne działanie Instytut Ordo Iuris oświadczył: „Występujemy w obronie swobody prowadzenia badań naukowych oraz ogłaszania ich wyników (art. 73 Konstytucji), wolności wyrażania poglądów i pozyskiwania informacji (art. 54 Konstytucji).”

 

Działania lewicowych aktywistów wymusiły na władzach Uniwersytetu Warszawskiego, odwołanie wykładu broniącej prawa do życia Kiessling, aby następnie przesunąć spotkanie na sobotę 18 marca w formie otwartej dyskusji. 


Chcemy, aby rektorzy uczelni, w których mają odbyć się kolejne spotkania nie uginali się pod presją naciusku ze strony feministycznych i lewicowych środowisk.


Spotkania z mecenas Kiessling, które bojkotować próbują lewicowi aktywiści mają odbyć się:

  • 14 marca o godzinie 17:30 na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Auli imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  • 15 marca o godzinie 18:00  Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 16 marca o godzinie  w budynku „A” Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w Sali 418

Dołącz do nas i wyślij do władz uniwersyteckich apel o nieuleganie naciskom zwolenników zabijania nienarodzonych i ograniczania wolności słowa.

 

 

Podpisz się pod zamieszczoną obok petycją, a jej treść trafi do Rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, oraz Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego.

 

Pamiętaj, że oprócz petycji wysyłanej drogą emailową, do wyrażenia swojego stanowiska można też skorzystać z kontaktu telefonicznego i tradycyjnej poczty.

prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
rektor@uj.edu.pl
 
prof. dr hab. Adam Jezierski
rektor@uwr.edu.pl
 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
rektorat@kul.pl
 

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. med. Wojciech Nowak

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

Jego Magnificencja

Prof. dr hab. Adam Jezierski

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego

 

Jego Magnificencja

Ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

 


Czcigodni  Rektorzy polskich Uniwersytetów,

 

zwracam się do Ich Magnificencji z apelem o nieuleganie naciskom w sprawie ograniczenia na Uniwersytetach wolności słowa i badań naukowych, które miałoby miejsce w przypadku odwołania konferencji z Rebeccą Kiessling, organizowanej przez studentów wraz z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

 

Zablokowania tego wartościowego, ugruntowanego merytorycznie i naukowo spotkania domaga się nieliczne, choć krzykliwe lobby anarchistycznych i komunistycznych działaczy. Te skrajne grupy nie reprezentują ogółu społeczności akademickiej, choć uzurpują sobie prawo do zabierania głosu w jej imieniu.

 

Powszechnie wiadomo, że trwa dynamiczny rozwój badań nad początkowymi fazami rozwoju ludzkiego życia. Rozwój ten wygenerował w ostatnich dekadach szereg medycznych, etycznych i społecznych argumentów za ochroną ludzkiego życia. Możliwość prezentacji tych argumentów w murach Uniwersytetu i swobodnej dyskusji nad nimi wynikać powinna z fundamentalnej wolności słowa i badań naukowych, na których straży zawsze stał i stoi Uniwersytet.

 

Jestem przekonany(a), iż największe polskie uczelnie pozostaną wolne od wpływu skrajnych ideologii i postulatów szkodliwych dla rozwoju nauki.

 

Z poważaniem,


 
Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administratorzy danych) w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych. W zakresie przetwarzania danych przez Fundację w celu informowania o przebiegu kampanii oraz realizacji działań statutowych mogą Państwo wnieść pisemne, umotywowane żądanie zaprzestania przetwarzania danych ze względu na Państwa szczególną sytuację. Udzielona zgoda może być w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 
prof. dr hab. med. Wojciech Nowak
ul. Gołębia 24, pok. nr 38, 39
31-007 Kraków
 
12 663 11 43
 
prof. dr hab. Adam Jezierski
pl. Uniwersytecki 1, pok. 124
50-137 Wrocław
 
71 343 68 47
 
 
ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
 
81 445 41 20
 
 
 
 
 
 
.