W obronie lekarzy sumienia - petycja do premier Szydło

wysłanych protestów:
 
 

Od wielu miesięcy lewicowo-feministyczne lobby prowadzi ohydną kampanię oszczerstw wobec lekarzy, którzy ośmielają się, w zgodzie ze swoim sumieniem i wiarą, odmawiać wykonywania aborcji lub nie wydawać recept na preparaty antykoncepcyjne.


Szczególną nienawiść budzą lekarze, pielęgniarki i położne, a także studenci medycyny, sygnatariusze „Deklaracji wiary”, w której otwarcie wyznają wiarę w Boga i prymat prawa Bożego nad prawem ludzkim.

 

Przykłady absurdalnych oskarżeń, przybierających formę medialnego linczu można mnożyć w nieskończoność. Do tego dochodzą prowokacje kreowane przez lewicowe media - mające na celu poniżenie i zdyskredytowanie lekarzy i farmaceutów, którzy wykonują swój zawód w sposób sumienny i odpowiedzialny. W ten sposób wywierana jest presja na zarządców placówek medycznych, którzy nierzadko zwalniają „niewygodnych” pracowników!

 

Musimy przyjść z pomocą tym, którzy nie ulegają wpływom koncernów farmaceutycznych i aborcyjnego lobby! Wprowadzenie przepisów, potwierdzających i precyzujących konstytucyjne prawo do korzystania z klauzuli sumienia, może realnie poprawić sytuację uczciwych ludzi, którzy dbając o zdrowie i życie swoich pacjentów, pragną jednocześnie postępować w zgodzie z nakazami Dekalogu.

 

Dołącz do nas i podpisz się pod zamieszczonym obok apelem skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło z wezwaniem, by rząd przygotował regulacje gwarantujące lekarzom, pielęgniarkom, położnym oraz farmaceutom możliwość wykonywania  zawodu w zgodzie z ich sumieniem.


Prezes Rady Ministrów RP - Beata Szydło
kontakt@kprm.gov.pl
 

Szanowna Pani Beata Szydło

Prezes Rady Ministrów RP

 

Szanowna Pani Premier,


z dużym niepokojem obserwuję nasilającą się nagonkę na lekarzy, którzy zgodnie ze swoimi sumieniami oraz fundamentalnymi zasadami wiary katolickiej odmawiają wykonywania zabiegów aborcji, wydawania recept na środki antykoncepcyjne i wczesnoporonne oraz otwarcie krytykują procedurę in vitro.

 

Każdego dnia lekarze, pielęgniarki, położne oraz farmaceuci wierni etyce zawodu i zasadzie primum non nocere, są szykanowani, zastraszani, jak również zwalniani z pracy, tylko dlatego, że pozostają wierni wobec własnych sumień.


Szanowna Pani Premier, stanowczo sprzeciwiam się stygmatyzacji i prześladowaniom ludzi, którzy zgodnie z prawem i z własną wiarą chronią dzieci i ich matki, opierając się presji aborcyjnego i antykoncepcyjnego lobby. Moją poważną obawę budzi bierność administracji rządowej w tej sprawie, z Rzecznikiem Praw Pacjenta na czele.


Jako obywatel i zarazem pacjent, mam prawo oczekiwać, iż przedstawiciele zawodów medycznych, zgadzający się z Deklaracją Wiary, uzyskają wreszcie warunki do rzetelnej, nieskrępowanej pracy w zgodzie z własnym sumieniem.


Pragnę zacytować Pani fragment Deklaracji Wiary:

 

„…nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem”

 

oraz zwrócić Pani uwagę na fakt, że Trybunał Konstytucyjny dwa lata temu orzekł, iż chroniona przez art. 53 ust. 1 Konstytucji RP wolność sumienia, „musi przejawiać się także w możliwości odmowy wykonania obowiązku nałożonego zgodnie z prawem, z powołaniem się na przekonania naukowe, religijne lub moralne”.


Do dzisiaj orzeczenie to nie zostało przez polskie władze wykonane.

 

Dlatego apeluję do Pani Premier o przygotowanie odpowiednich regulacji prawnych, które zapewnią lekarzom, pielęgniarkom, położnym i farmaceutom prawo do wykonywania ich zawodu w sposób sumienny – zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i tak, by nie krzywdzić żadnego z pacjentów.

 

Z wyrazami szacunku,


 
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Konfederacja Kobiet RP z siedzibą w Warszawie (00-378) przy ul. Jaracza 10 lok 1 oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi i Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi - oba podmioty z siedzibą w Krakowie (31-064) przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu informowania o realizacji działań statutowych, w tym do informowania o organizowanych akcjach społecznych. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.
 
Prezes Rady Ministrów RP - Beata Szydło
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
 
(22) 694 75 70
 
 
 
 
 
 
.