Brońmy arcybiskupa Dzięgi

wysłanych protestów:
 
 

Środowisko „Tygodnika Powszechnego” oraz wywodzący się z niego kandydat na Prezydenta RP Szymon Hołownia atakują abpa Andrzeja Dzięgę.


Metropolita szczecińsko-kamieński jest ostro krytykowany za to, że… głosi nauczanie Kościoła o przyjmowaniu Komunii św. oraz wzywa do zachowań, które w obliczu pandemii koronawirusa, zmniejszają (a nie zwiększają, jak chcieliby wrogowie Tradycji katolickiej) ryzyko przenoszenia się wirusa na kolejne osoby.

 

Czy można było się spodziewać tak niegodnego postępowania ze strony człowieka, który kandyduje na najwyższy urząd w państwie, i to jeszcze w obliczu plagi zakażeń koronawirusem? Musimy pilnie zareagować i stanąć w obronie abpa Dzięgi.

 

Nie pozwólmy na atakowanie katolickich kapłanów słowami o herezji i narażaniu wiernych, tylko dlatego, że głoszą nauczanie Kościoła i potrafią robić to z poszanowaniem koniecznych środków ostrożności w celu ograniczenia obecnych problemów, z jakimi mierzy się cała Polska. Nie pozwólmy na pomniejszanie czci do Najświętszego Sakramentu! Nie może być na to zgody zwłaszcza w kraju, w którym Jezus Chrystus aż dwukrotnie w ostatnich latach – w Legnicy i Sokółce – przypomniał o swojej realnej obecności w Eucharystii. Cuda te trzeba odczytywać jako wezwanie do jeszcze większej pobożności, a nie uciekania od niej pod przykrywką rzekomej ochrony przed koronawirusem.

 

Dlatego żądamy, by Szymon Hołownia oraz redakcja Tygodnika Powszechnego przeprosili arcybiskupa Andrzeja Dzięgę za niegodziwy atak medialny, a także zaprzestali szykanowania go i wprowadzania Polaków w błąd.


Nie zwlekaj, dołącz do protestu! Stań w obronie biskupa, który piętnowany jest za podążanie śladami Chrystusa i dawanie wiernym najlepszych wzorców i wskazówek postępowania. Twój podpis wraz z treścią petycji wyślemy do sztabu kandydata na Prezydenta RP Szymona Hołowni oraz do redakcji „Tygodnika Powszechnego”.


Szymon Hołownia – kandydat na Prezydenta RP
biuro@holownia2020.pl
 
Redakcja "Tygodnika Powszechnego"
redakcja@tygodnik.com.pl
 

Redakcja „Tygodnika Powszechnego”

Szymon Hołownia

 

Szanowni Państwo

 

Z oburzeniem przyjąłem opublikowane na łamach strony internetowej „Tygodnika Powszechnego” oraz na facebookowym profilu Szymona Hołowni wypowiedzi atakujące, potępiające, obrażające i oskarżające o herezję Jego Ekscelencję Księdza Arcybiskupa Andrzeja Dzięgę. Metropolita szczecińsko-kamieński nie napisał bowiem w swoim liście pasterskim nic, co nie byłoby zgodne z nauką i Tradycją Kościoła!

 

Żądam od Państwa natychmiastowego zaprzestania szkalowania Księdza Arcybiskupa oraz wycofania swoich oskarżeń! Żądam też zamieszczenia wiadomości o tym, że w liście pasterskim Arcybiskup Dzięga udzielił wiernym dyspensy od udziału w niedzielnej Mszy Świętej.

 

W aktualnych warunkach ten antyklerykalny napad na hierarchę oceniam jako populistyczne oraz nieodpowiedzialne wykorzystywanie strachu przed zagrożeniem zdrowia i innych emocji obecnych w polskim społeczeństwie. Może to mieć na celu podbicie słupków popularności tak medium, jak i starającego się o urząd prezydencki polityka – a przecież „Tygodnik Powszechny” oraz Szymon Hołownia są przez niektórych Polaków wciąż kojarzeni z katolicyzmem. Promowanie strachu przed czcią do Najświętszego Sakramentu przez te katolickie środowiska oceniam jako haniebne.

 

Składam jednocześnie wyrazy podziękowania Księdzu Arcybiskupowi Dziędze za przypomnienie nauki Kościoła i umocnienie w wierze Jego diecezjan oraz innych ludzi, do których dotarł Jego list. Zapewniam o modlitwie w intencji Księdza Arcybiskupa, a także w intencji ustania narastającego w tych dniach pandemii również innego wirusa – wirusa antyklerykalizmu i antykatolicyzmu.

 

Z poważaniem

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Szymon Hołownia – kandydat na Prezydenta RP
ul. Dobra 5/5
00-384 Warszawa
 
22 121 71 08
 
Redakcja "Tygodnika Powszechnego"
ul. Wiślna 12
31-007 Kraków
 
12 422 25 18
 
 
 
 
 
 
 
.