Brońmy Krzyża w Sejmie!

wysłanych protestów:
 
 

Nowa fala nienawiści wobec katolików wylała się z ust przedstawicieli partii Lewica Razem, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, a także ze strony pozującej na umiarkowaną wobec katolików Koalicji Obywatelskiej. Domagają się oni usunięcia Krzyża z sali Sejmu RP!

 

Wielokrotnie skompromitowany Janusz Palikot, który próbował walczyć z Krzyżem w 2011 roku, znalazł swoich następców. Oto cytaty odnośnie do sejmowego Krzyża:


To niesprawiedliwe, bo... nie ma tam np. symbolu ateistów!

- krzyczała Anna Maria Żukowska (SLD) w programie telewizyjnym Woronicza 17

 

Powinno się go zdjąć - postulowała Magdalena Biejat (Lewica Razem) w wywiadzie dla Gazeta.pl

 

Tego krzyża nie powinno być - mówiła dla Radia Zet Klaudia Jachira (Koalicja Obywatelska), twierdząc przy tym, że od symboli wolałaby zająć się rzeczami, które „pomagają nam w lepszym życiu”.

 

Jesteśmy zwolennikami świeckiego państwa i eksponowanie symboli religijnych sprzeciwia się konstytucji – oceniała błędnie Joanna Senyszyn (SLD).

 

Przytoczone cytaty to dopiero początek. To haniebny atak na wiarę katolicką, który w oficjalnych wypowiedziach przykrywa się stwierdzeniami, że inne tematy są obecnie ważniejsze. To próba oswojenia nas wszystkich z wizją usunięcia wszelkich symboli chrześcijańskich z przestrzeni publicznej. Nie miejmy złudzeń - na Sejmie przecież się nie skończy.

 

Joanna Senyszyn wręcz zapowiada, że będzie namawiać innych posłów do podpisania się pod pismem do Marszałek Sejmu ws. zdjęcia Krzyża.

 

NIE POZWOLIMY NA TO – tak jak nie pozwoliliśmy w 2011 roku, kiedy to zebraliśmy ponad 60 000 podpisów pod petycją w tej sprawie, a naszą akcję poparli niektórzy biskupi.

 

Nie zwlekaj i dołącz teraz do naszej akcji – wystarczy, że podpiszesz się pod petycją zamieszczoną na tej stronie, a Twój osobisty protest zostanie wysłany drogą e-mailową do przewodniczących klubów parlamentarnych Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, a także do wiadomości Marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

 

Jak pokazały nasze poprzednie akcje w innych sprawach, tylko masowy sprzeciw może wywrzeć presję na politykach i pokazać im, iż opinia publiczna w Polsce nie będzie milczeć wobec tak oburzających inicjatyw.

Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy
biuro.sejm@gawkowski.pl
 
Borys Budka – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
poczta@borysbudka.pl
 
Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP
Elzbieta.Witek@sejm.pl
 

Sz. P. Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy


Sz. P. Borys Budka – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma

Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni


DW: Sz. P. Elżbieta Witek – Marszałek Sejmu RP

 


Szanowny Panie Przewodniczący

 

Stanowczo protestuję przeciwko podjętej przez członków Pana klubu inicjatywie usunięcia Krzyża z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Pragnę Panu przypomnieć, że Krzyż nie jest żadnym symbolem partyjnym, lecz znakiem Jezusa Chrystusa, ale także bezcennym skarbem kultury i historii Narodu Polskiego. Narodu, który zrodził się z decyzji księcia Mieszka I o przyjęciu Chrztu Świętego. Narodu, który za ten znak i za wiarę chrześcijańską wielokrotnie dawał świadectwo i składał ofiarę życia.

 

Jeśli jednak wielowiekowa rola przedmurza chrześcijaństwa, pełniona przez naszych przodków aż do XX wieku, niewiele Panu mówi, czuję się w obowiązku nadmienić, iż obecność Krzyża w sali posiedzeń polskiego parlamentu w żaden sposób nie narusza Konstytucji RP. Potwierdzają to liczne opinie prawników, konstytucjonalistów i politologów.

 

Podważanie roli Krzyża w miejscu, w którym goszczono św. Jana Pawła II oraz rozpowszechnianie błędnych interpretacji konstytucyjnych relacji między polskim państwem i Kościołem Katolickim narusza prawa katolickiej większości oraz jej przedstawicieli w parlamencie. W związku z tym domagam się wycofania przez członków Pana klubu z wszelkich inicjatyw mających na celu zakwestionowanie obecności krzyża w Sejmie.

 

Z poważaniem,

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Krzysztof Gawkowski – przewodniczący Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy
ul. Ignacego Paderewskiego 28 lok. 2
85-006 Bydgoszcz
 
578 780 901
 
Borys Budka – przewodniczący Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni
ul. Dworcowa 4
41-800 Zabrze
 
32 271 20 40
 
 
 
 
 
 
 
.