Chcą przemycić homomałżeństwa do Polski – żądamy od Prezydenta zawetowania ustawy

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Wysłaliśmy ponad 16 000 protestów do największych klubów w parlamencie. Posłowie - wbrew opinii publicznej - postanowili przyjąć kontrowersyjną ustawę „Prawo o aktach stanu cywilnego”. Zakłada ona wprowadzenie nowego rodzaju "zaświadczeń o stanie cywilnym", które umożliwią Polakom zawieranie za granicą "małżeństw" jednopłciowych lub poligamicznych i po powrocie do kraju ich urzędową akceptację.

 

Obecnie do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju niezbędne jest zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Nie może być ono wystawione, jeśli przyszły „współmałżonek” jest tej samej płci lub gdy pozostaje już w związku małżeńskim.

 

Nowe zaświadczenie może stać się "furtką" dla legalizacji związków także w Polsce. Unijna zasada przepływu osób stanowi, iż małżeństwa zawarte w innym kraju członkowskim nie mogą być przez Polskę traktowane inaczej niż małżeństwa zawarte w naszym kraju.

 

Jeśli Prezydent podpisze nową ustawę, Polka będzie mogła wstąpić w związek poligamiczny na terenie państwa takiego, jak Malezja. Z kolei na przykład we Francji obywatele polscy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.

 

Zwracamy się do Prezydenta RP, aby zawetował ustawę w jej obecnym kształcie. Zamieszczony obok list protestacyjny można podpisać i tym samym w łatwy sposób wysłać do Bronisława Komorowskiego.

 

 
.