Dziś w senacie głosowanie nad ustawą o zmianie płci

Data publikacji: 2015-08-07 12:00  |  Data aktualizacji: 2015-08-07 14:22:00
Dziś w senacie głosowanie nad ustawą o zmianie płci

Na piątek zaplanowano w senacie głosowanie nad projektem ustawy w sprawie zmiany płci. Senatorowie są podzieleni.

 

We wtorek odbyła się w senacie dyskusja nad projektem dotyczącym zmiany płci. Jeśli projekt stanie się obowiązującym prawem, do „zmiany” płci wystarczy wniosek wraz z dwoma orzeczeniami wydanymi przez lekarzy. Wniosek będzie mogła złożyć osoba pełnoletnia, która nie pozostaje w związku małżeńskim i u której stwierdzono tożsamość płciową inną niż w akcie urodzenia. Zajmować się nim będzie Sąd Okręgowy w Łodzi w trybie nieprocesowym.

 

Senatorowie są w tej sprawie podzieleni. Senacka komisja zdrowia opowiedziała się za odrzuceniem projektu ustawy autorstwa posła A. Grodzkiej, we wtorek odbyła się z kolei dyskusja nad projektem. Anna Grodzka nie szczędziła słów krytycznych senatorom przeciwnym jej projektowi. Lewicowa poseł – oczywiście, działająca na rzecz Polski „racjonalnej" – stwierdziła, obserwując wtorkową dyskusję, że... w senacie czuje się „jak w szkole specjalnej”.

 

Niektórzy politycy PO otwarcie stwierdzają, że Senat jest... zbyt „konserwatywny”. Dlaczego? Bo senatorowie nie wykazują się entuzjazmem wobec rewolucyjnych projektów promowanych przez koalicję rządzącą.

 

Źródło: tvpparlament.pl

matza: PCh24.pl

 
 

.