Odzyskajmy Boże Narodzenie!
 
 
 
Stop ideologicznej cenzurze w Internecie
 
NIE dla antyrodzinnej presji eurokratów na polskie samorządy!
 
My chcemy Boga!
 
Brońmy arcybiskupa Dzięgi
 
Brońmy Krzyża w Sejmie!
 
Stop dyktaturze LGBT
 
1 
2 
 
.