Wycofajcie się z homoherezji! Apel do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i „Znaku”
 
Uchylamy ustawę „o bratniej pomocy” – apel do posłów i premier Szydło
 
Stop obcej interwencji w wewnętrzne sprawy Polski
 
Pomóż ocalić Asię Bibi – ostatnia szansa
 
Nie chcę dewiacji w TVP
 
1 
2 
 
.