Nie dla manipulowania płcią! Zatrzymajmy absurdalny projekt ustawy
 
Zatrzymaj in vitro! Zaapeluj do senatorów
 
Chroń dzieci przed biznesem in vitro
 
Uchyl immunitet Leszkowi Millerowi
 
Nie dla demoralizującego kiczu za pieniądze podatnika!
 
Broń wolności słowa przed dyktatem subkultur LGBT
 
Nie dla surogacji!
 
Konwencja do Trybunału - zaapeluj do Prezydenta
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 
.