Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości czy ustawa o in vitro jest konstytucyjna

Data publikacji: 2015-07-10 10:00  |  Data aktualizacji: 2015-07-10 12:10:00
Kancelaria Prezydenta ma wątpliwości czy ustawa o in vitro jest konstytucyjna
Kierujący Kancelarią Prezydenta RP minister Jacek Michałowski skierował do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza list, w którym podnosił wątpliwości co do konstytucyjności rozwiązań zawartych w rządowej ustawie o leczeniu niepłodności. Zarzuty te względem ustawy były formułowane już od dawna przez Ordo Iuris.

 

We fragmentach listu przekazanych przez Polską Agencję Prasową minister Michałowski koncentruje się na jednym z argumentów podniesionych już przez Instytut Kultury Prawnej Ordo Iuris. W liście czytamy, że „poważną wątpliwość co do zgodności z konstytucją i prawem międzynarodowym budzi wprowadzana ustawą o in vitro możliwość pobierania komórek rozrodczych od dawcy, który jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody, w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość”.

 

„Ustawa (o in vitro) stanowi, że jeżeli kandydat na dawcę komórek rozrodczych jest niezdolny do świadomego wyrażenia zgody lub niemożliwe jest uzyskanie wyrażonej, w formie pisemnej, zgody przedstawiciela ustawowego, wymagane jest zezwolenie sądu opiekuńczego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zezwolenie to można uzyskać po pobraniu komórek rozrodczych. W przypadku, gdy po pobraniu komórek rozrodczych nie uzyskano takiego zezwolenia lub gdy dawca świadomie nie wyraził zgody na pobranie komórek rozrodczych – komórki rozrodcze niszczy się niezwłocznie” – podkreśla Michałowski.

 

Minister w Kancelarii Prezydenta RP zaznacza, że „Zapis ten budzi wątpliwość co do zgodności z art. 30 i art. 47 Konstytucji oraz art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W świetle tych przepisów poszanowanie życia prywatnego i decydowania o swoim życiu osobistym, obejmuje także prawo do poszanowania zarówno decyzji o prokreacji, jak i decyzji o powstrzymaniu się od prokreacji”.

 

Wątpliwości, które szef kancelarii Prezydenta zawarł w liście do Marszałka Senatu były już podnoszone w analizach Instytutu Ordo Iuris: w opublikowanej 7 kwietnia syntetycznej analizie projektu ustawy uchwalonego niedawno przez Sejm, w ekspertyzie sporządzonej na zlecenie Biura Analiz Sejmowych.

 

„Z satysfakcją odnotowujemy, że przynajmniej niektóre spośród argumentów, wskazujących na niekonstytucyjność ustawy o leczeniu niepłodności zwróciły uwagę służb prawnych Prezydenta RP. Liczymy, że będą one wzięte pod uwagę również przez Senatorów RP podczas głosowania nad wnioskiem o odrzucenie tej ustawy w całości” – podkreślają prawnicy z Instytutu Ordo Iuris. 

Źródło: ordoiuris.pl; pch24.pl

 

 
 

.