Nie chcę dewiacji w TVP

wysłanych protestów:
 
 

Ten protest jest reakcją na skandaliczne treści, których dostarczają nam publiczne media. Czarę goryczy przelała tegoroczna edycja konkursu Eurowizji. Zwycięzcą muzycznej imprezy, która w założeniu ma jednoczyć kraje Europy, został transwestyta. Dlatego też domagamy się, aby media, finansowane z pieniędzy podatników, zaprzestały wspierania inicjatyw promujących prymitywizm, ludzką głupotę i dewiacje.


Nie możemy się zgodzić na to, aby naszą przestrzeń kulturalną tworzyli ideolodzy mniejszości seksualnych, wrogowie tradycyjnej rodziny i wartości przez nas wyznawanych.

Prezes KRRiTV, Jan Dworak
przewodniczacy@krrit.gov.pl
 
Prezes Zarządu TVP – Jacek Kurski
 
Rada Programowa TVP
jacek.zurawski@tvp.pl
 
Rzecznik prasowy Telewizji Polskiej - Aleksandra Gieros-Brzezińska
rzecznik@tvp.pl
 

Tegoroczny konkurs Eurowizji przekroczył granicę absurdu. Zwycięzcą muzycznej imprezy, która w założeniu ma jednoczyć kraje Europy, został transwestyta Thomas Neuwirth, występujący pod pseudonimem Conchita Wurst.

 

Po zakończeniu programu polski internet zalała fala komentarzy. Dziennikarze, politycy i naukowcy wspólnie potępili tych, którzy nie wyrazili odpowiedniego poparcia dla zwycięzcy, pozwalając sobie na złośliwe lub żartobliwe uwagi. Po raz kolejny usłyszeliśmy, że ciemni i uprzedzeni Polacy nie dorośli do demokracji i postępu.

 

Co więcej, twórczość reprezentującego Polskę w tegorocznym konkursie Eurowizji Donatana, wyraźnie ociera się o pornografię, uprzedmiatawiając kobiety i promując wysoce niemoralne treści. Artysta zasłynął również satanistycznymi inspiracjami, którymi kieruje się w swojej pracy.


To wstyd, że Telewizja Polska dopuściła do tego, aby taka osoba reprezentowała kraj na międzynarodowym konkursie, kompromitując tym samym swoich rodaków.


Konkurs Piosenki Eurowizji to impreza współorganizowana przez Europejską Unię Nadawców, w skład której wchodzi Telewizja Polska. Domagamy się aby media publiczne, finansowane z pieniędzy podatników, zaprzestały wspierania inicjatyw o niskim i prymitywnym poziomie kulturalnym, nasączonych ideologicznymi wątkami.

 

 

Z poważaniem,

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Prezes KRRiTV, Jan Dworak
Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Skwer kard. S. Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
 
Rzecznik prasowy Telewizji Polskiej - Aleksandra Gieros-Brzezińska
Telewizja Polska S.A.
ul. Jana Pawła Woronicza 17
00-999 Warszawa
 
 
 
 
 
 
 
.