Nie dla Che w szkole językowej!

wysłanych protestów:
 
 

Szkoła językowa El Abanico w Krakowie prowadzi zajęcia w sali wykładowej, która nosi nazwę „Aula Che Guevara”. W środku sali znajduje się wiele pamiątek i elementów dotyczących tej postaci. Można tam znaleźć hasła nawiązujące do komunistycznej rewolucji kubańskiej, obrazy Che Guevary z jego młodzieńczych lat oraz jego portrety.


Ernesto Che Guevara był zbrodniarzem wojennym, mającym na swoim sumieniu wiele ludzkich istnień w tym kobiety i dzieci. Jego działania były motywowane rewolucją komunistyczną, którą aktywnie szerzył. 


Pomimo wcześniejszych próśb, szkoła jezykowa El Abanico deklaruje, iż nie ma zamiaru zmienić nazwy sali oraz wystroju wnętrza, dlatego po raz kolejny stanowczo sprzeciwiamy się propagowaniu wizerunku Che Guevary a także czerwonej idei głoszonej przez niego. Włodarze szkoły zdają się lekceważyć fakt, że polskie prawo w Kodeksie Karnym jasno zakazuje propagowania totalitarnych ustrojów, w tym treści o charakterze komunistycznym.

Dołącz do naszej akcji i podpisz apel do dyrekcji El Abanico. Każdy protest w formie emaila trafi do władz szkoły. Organizatorem akcji jest Stowarzyszenie Koliber.

Instytut Kształcenia Iberoamerykańskiego EL ABANICO
info@elabanico.pl
 

Do Dyrekcji

Instytutu Kształcenia Iberoamerykańskiego

El AbanicoApeluję do Państwa o podjęcie stosownych kroków mających na celu usunięcie z sali wykładowej wszelkich symboli związanych z postacią Ernesto Che Guevary, a przede wszystkim o zmianę nazwy wspomnianej sali.


Czuję się zobligowany do interwencji oraz wyrażenia opinii znacznej części krakowskiej i polskiej społeczności. Smutny jest fakt, że Państwa szkoła do tej pory przechodziła obojętnie wobec różnego rodzaju protestów, jakie miały miejsce w tej sprawie.


Swoje działania opieram w pierwszej kolejności na historii. Jest to niedopuszczalne, by człowiek, który nazywał się przyjacielem Związku Sowieckiego, odpowiedzialny za zamordowanie wielu ludzi, miał swoje cztery ściany w jakiejkolwiek szkole. Bezwzględne dążenia do rewolucji komunistycznej na Kubie pochłonęły wiele ludzkich istnień. 


Jestem przekonany, że postać Ernesto Che Guevary nie jest dobrym wzorcem, zarówno dla uczącej się młodzieży, jak i dla dorosłych. Na drzwiach wejściowych do sali widnieje napis „Aula Che Guevara", a na Państwa stronie internetowej, dzięki „wirtualnej wycieczce" można zwiedzać salę od środka i zobaczyć na ścianach skandaliczne hasła, które są nie do zaakceptowania - m.in. „revolucion socialista". Tego typu napisy, zdjęcia z młodości Che, jego portrety i inne eksponaty skłaniają do wniosku, że cała sala zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz została poświęcona celowo komunistycznemu zbrodniarzowi. W związku z powyższymi faktami uważam, że Państwa szkoła dalece przekroczyła granicę estetyki w sprawowaniu swojej głównej misji, jaką jest edukacja, na rzecz szerzenia pseudomodnej idei.


Polska w XX wieku przez kilkadziesiąt lat cierpiała przez ustrój totalitarny, dlatego – z szacunku do ofiar i prawdy historycznej - należy sprzeciwić się wszelkiej propagandzie komunistycznej, w tym promowaniu postaci Ernesto Che Guevary.


Domagam się zmiany nazwy sali w Państwa szkole oraz usunięcia haseł, symboli i przedmiotów reklamujących tego zbrodniarza. W Ameryce Południowej można znaleźć wiele inspirujących, godnych naśladowania postaci, które zastąpią Ernesto Guevarę w tej funkcji.


Z poważaniem,

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Instytut Kształcenia Iberoamerykańskiego EL ABANICO
ul. Szlak 8a
31-161 Kraków
 
12 633 50 50
 
 
 
 
 
 
.