Nie dla demoralizującego kiczu za pieniądze podatnika!

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK) znów promuje pornografię i profanuje chrześcijańskie symbole. Zaprotestuj przeciwko wystawie Gender w sztuce, która właśnie została udostępniona - także dzieciom i młodzieży!

 

Organizatorzy wystawy stosują różnego rodzaju ozdobniki i pseudonaukowe eufemizmy, aby ukryć prawdziwe oblicze prezentowanych tam treści. Autorom "dzieł" obecnych na wystawie bliska jest idea dekonstrukcji płci człowieka, chieliby po prostu zamazać podział na... kobiety i mężczyzn. Raczą nas takimi oto sformułowaniami:

 

Dążymy do tego, aby płeć przestała być produktem ideologicznym, a stała się indywidualną decyzją człowieka, najbliższą jego poczuciu identyfikacji.

 

Uwaga! Te niebezpieczne pomysły są wystawiane i promowane za nasze pieniądze!

 

MOCAK to miejska instytucja, finansowana ze środków budżetu Krakowa oraz Małopolski. Koszt samej budowy muzeum, którą ukończono przed pięcioma laty, wyniósł około 70 mln zł! Tego obiektu, który w założeniach miał służyć mieszkańcom, a także rozwojowi kultury i sztuki, nie byłoby w tym miejscu, gdyby nie ogromne pieniądze ściągnięte w podatkach od nas wszystkich.

 

Naszym moralnym obowiązkiem jest zaprotestować przeciwko tak skandalicznym projektom jak wystawa Gender w sztuce.

 

Dlatego apelujemy o podpisywanie zamieszczonego obok listu protestacyjnego. Każdy podpis oznacza mail z treścią apelu wysłany do dyrekcji muzeum oraz Prezydenta Miasta Krakowa.

 

 
.