Nie dla J. Hartmana na UJ - wyślij protest do władz uczelni

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Jan Hartman to profesor zwyczajny i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego. Człowiek, który winien budować autorytet uczelni będącej symbolem polskości i rozwoju nauki, zasłynął z wypowiedzi, której w żaden sposób nie da się pogodzić z pracą, jaką wykonuje.

 

Jeśli udaje się powiązać harmonijnie miłość macierzyńską albo bratersko-siostrzaną z miłością erotyczną, to osiąga się nową, wyższą jakość miłości i związku – te słowa w ustach profesora to hańba dla polskiej nauki i dyskwalifikacja jego osoby jako nauczyciela akademickiego. Czy człowiek, który promuje duskusję nad skrajnie patologicznymi zachowaniami może wykonywać tak odpowiedzialną pracę? Jaką wiedzę i wartości moralne przekaże swoim studentom?


Wykładowca i zarazem polityk zraził do siebie własne ugrupowanie, które usunęło go z listy członków partii. Nawet dla tak skrajnej partii jak Twój Ruch słowa Jana Hartmana są nie do przyjęcia.

 

Człowiek, który już wcześniej zasłynął powiedzeniem, iż słowa „Polska, Ojczyzna, Bóg, patriotyzm” są mu zupełnie obojętne, a obecnie domaga się dyskusji nad legalizacją kazirodztwa, w dalszym ciągu uczy w murach uniwersyteckich filozofii i etyki.

 

Sprawa ostatniej wypowiedzi Hartmana trafiła już do rzecznika dyscyplinarnego uczelni. Chcemy pomóc władzom Uniwersytetu Jagiellońskiego w podjęciu decyzji. Żądamy wyciągnięcia wobec Jana Hartmana adekwatnych konsekwencji dyscyplinarnych!


Podpisując zamieszczony obok list protestacyjny, wysyłasz jego treść do Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciecha Nowaka.

 

 
.