Nie dla zmian czasu urzędowego w Polsce!

wysłanych protestów:
 
 

Zmiany czasu z zimowego na letni i odwrotnie są w dzisiejszych czasach absolutnie pozbawione sensu i korzyści społeczno-ekonomicznych. Wręcz przeciwnie - niosą one ze sobą spore, negatywne konsekwencje. Dlatego apelujemy o zaprzestanie zmiany czasu i pozostawienie na cały rok czasu letniego.


Dwa razy do roku zmuszeni jesteśmy do przestawienia zegarów o godzinę. Jest to bardzo niekorzystne dla gospodarki i dla samopoczucia oraz zdrowia obywateli. Przez kilka dni po zmianie czasu organizm ludzki musi się dostosowywac do nowych warunków.  Wszelkie argumenty za tą praktyką upadły i nie stanowią podstawy, aby ją kontynuować.  

 

Coraz więcej krajów wycofuje się z tej praktyki. Apelujemy do Premier Beaty Szydło, aby wydała rozporządzenie, które wprowadzi na zawsze czas letni.

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło
kontakt@kprm.gov.pl
 

Szanowna Pani Premier!


Zwracamy się do Pani z prośbą o odrzucenie rozporządzenia regulującego zmiany czasu w latach 2017-2021, które zostało Pani przedłożone do podpisu.


Zdaniem Fundacji Republikańskiej i Stowarzyszenia KoLiber, zmiana czasu z zimowego na letni i odwrotnie nie niesie ze sobą w dzisiejszych czasach żadnych istotnych pozytywów. Podstawowy argument za zmianą - oszczędności w energetyce w związku z mniejszym zużyciem światła - wobec najnowszych badań statystycznych, okazuje się być fałszywy. Nie istnieje żaden poważny powód do pozostania przy systemie czasu letniego i zimowego poza przyzwyczajeniami.


Z drugiej strony natomiast, należy wskazać na szereg negatywnych konsekwencji, które powodowane są rozregulowaniem zegarów biologicznych ludzi poddanych zmianie czasu urzędowego. Większe ryzyko zawałów serca, depresje, czy wreszcie niższe wyniki testów wśród uczniów i gorsza wydajność pracowników - wszystko to znajduje potwierdzenie w badaniach naukowych przeprowadzanych w wielu krajach świata.


Argumenty obu stron tego sporu w dogłębny sposób zostały przeanalizowane w raporcie pt. "Zła zmiana. Negatywne konsekwencje zmiany czasu", który dostępny jest w internecie pod adresem http://fundacjarepublikanska.org/wp-content/uploads/2016/10/Z%C5%82a-zmiana-raport-o-zmianie-czasu-2016-10-27.pdf - gorąco zachęcamy do jego przeczytania.


Podstawowy wniosek wynikający z tego raportu, to konieczność zaprzestania zmian czasu i pozostanie na cały rok czasu środkowoeuropejskiego letniego. W oparciu o wyniki wielu badań naukowych ustalono, że będzie on najkorzystniejszy dla zdrowia psychicznego i fizycznego Polaków, a jednocześnie nie będzie rodził konsekwencji finansowych.


Zmiana czasu to zła zmiana. Aby ją powstrzymać, wystarczy Pani podpis na odpowiednim rozporządzeniu - takim, które wprowadzi na zawsze czas letni.

 

Z poważaniem


 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło
Aleje Ujazdowskie 1/3
Warszawa
 
+48 222 500 115
 
 
 
 
 
 
.