Nie mój strajk, nie mój protest - feministki nie reprezentują wszystkich kobiet

wysłanych protestów:
 
 

Od kilku tygodni organizacje feministyczne przy wsparciu lewicowych mediów prowadzą zmasowaną kampanię proaborcyjną. Ma przy tym miejsce dezinformacja i manipulacja na masową skalę. Próbuje sie wmówić całemu społeczeństwu, że głos niewielkiej liczby uczestników „czarnego protestu” jest głosem wszystkich Polek.

 

Wyraź swój sprzeciw wobec rozpowszechniania medialnego kłamstwa o popieraniu #czarnegoprotestu przez WSZYSTKIE polskie kobiety.

 

W zamieszczonym obok apelu zwracamy się do redakcji Gazety Wyborczej oraz redakcji telewizji TVN24, aby zaprzestały szerzenia swojej kłamliwej propagandy. Zaledwie niewielki procent Polek popiera lewicowe i skrajnie feministyczne hasła wznoszone pod pozorem walki o prawa kobiet. Tymczasem atmosfera budowana przez media takie, jak „Gazeta Wyborcza” i TVN24, ma wytworzyć wrażenie, że tzw. czarne marsze organizowane przeciwko obronie życia nienarodzonych dzieci reprezentują wszystkie polskie kobiety.

 

Podpisując protest, dajemy wyraźny sygnał społeczeństwu oraz lewicowym mediom, że sztucznie napompowany #czarnyprotest (vel "strajk kobiet") nie jest głosem większości a zaledwie niewielkiej, choć krzykliwej grupy.

 

Dołącz do naszej akcji – wypełnij krótki formularz, umieszczony pod apelem i wyślij swój protest do wyżej wymienionych redakcji. Zjednoczmy się przeciwko ohydnej propagandzie aborcjonistów i feministek. Nie pozwólmy aby głośna mniejszość decydowała za nas!

Redakcja Gazety Wyborczej
redakcja@wyborcza.pl
 
Redakcja TVN24
kontakt24@tvn.pl
 

Do:


Redakcja Gazety Wyborczej

Redakcja TVN24

 


Szanowni Państwo!


Zwracam się do Państwa z apelem, aby zaprzestali Państwo medialnej manipulacji. Wbrew faktom i poczuciu elementarnej przyzwoitości próbujecie bowiem Państwo wmówić społeczeństwu, że głos skrajnej mniejszości jest głosem wszystkich kobiet lub nawet całego narodu.

 

Sprzeciwiam się propagandowej narracji Państwa medium, które najpierw prowadziło kampanię dezinformacji na temat obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Stop Aborcji, strasząc kobiety wyssanymi z palca zagrożeniami, później aktywnie uczestniczyło w wykreowaniu tzw. czarnego protestu, a następnie stara się wytworzyć u odbiorców przekonanie, że jest to akcja, z którą solidaryzuje się większość Polek. Manipulacje, które Państwa redakcja serwuje swoim odbiorcom, budzą moje oburzenie i głęboki niesmak.

 

Wbrew Waszej propagandzie, w tzw. strajku kobiet/czarnym proteście udział wzięła zaledwie nieliczna grupa mieszkańców naszego kraju. Kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy osób nie ma prawa twierdzić, że reprezentują głos Polek. To skandaliczna uzurpacja, zwłaszcza w obliczu faktu, że większość Polek opowiada się zdecydowanie za całkowitym zakazem aborcji, czyli pozbawiania życia niewinnych istot ludzkich w łonach ich matek.

 

Apeluję do Państwa o przestrzeganie elementarnych zasad etycznych, stanowiących fundament dziennikarskiego rzemiosła. Proszę pamiętać, że ta walka nie toczy się o słupki popularności, a stawką w niej jest życie najsłabszych, którzy nie są w stanie sami się obronić. 

 

Z poważaniem

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Redakcja Gazety Wyborczej
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
 
22 555 40 03
 
Redakcja TVN24
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
 
516 444 424
 
 
 
 
 
 
 
.