Nie mój strajk, nie mój protest - feministki nie reprezentują wszystkich kobiet

wysłanych protestów:
 
 

Od kilku tygodni organizacje feministyczne przy wsparciu lewicowych mediów prowadzą zmasowaną kampanię proaborcyjną. Ma przy tym miejsce dezinformacja i manipulacja na masową skalę. Próbuje sie wmówić całemu społeczeństwu, że głos niewielkiej liczby uczestników „czarnego protestu” jest głosem wszystkich Polek.

 

Wyraź swój sprzeciw wobec rozpowszechniania medialnego kłamstwa o popieraniu #czarnegoprotestu przez WSZYSTKIE polskie kobiety.

 

W zamieszczonym obok apelu zwracamy się do redakcji Gazety Wyborczej oraz redakcji telewizji TVN24, aby zaprzestały szerzenia swojej kłamliwej propagandy. Zaledwie niewielki procent Polek popiera lewicowe i skrajnie feministyczne hasła wznoszone pod pozorem walki o prawa kobiet. Tymczasem atmosfera budowana przez media takie, jak „Gazeta Wyborcza” i TVN24, ma wytworzyć wrażenie, że tzw. czarne marsze organizowane przeciwko obronie życia nienarodzonych dzieci reprezentują wszystkie polskie kobiety.

 

Podpisując protest, dajemy wyraźny sygnał społeczeństwu oraz lewicowym mediom, że sztucznie napompowany #czarnyprotest (vel "strajk kobiet") nie jest głosem większości a zaledwie niewielkiej, choć krzykliwej grupy.

 

Dołącz do naszej akcji – wypełnij krótki formularz, umieszczony pod apelem i wyślij swój protest do wyżej wymienionych redakcji. Zjednoczmy się przeciwko ohydnej propagandzie aborcjonistów i feministek. Nie pozwólmy aby głośna mniejszość decydowała za nas!

Redakcja Gazety Wyborczej
redakcja@wyborcza.pl
 
Redakcja TVN24
kontakt24@tvn.pl
 

Do:


Redakcja Gazety Wyborczej

Redakcja TVN24

 


Szanowni Państwo!


Zwracam się do Państwa z apelem, aby zaprzestali Państwo medialnej manipulacji. Wbrew faktom i poczuciu elementarnej przyzwoitości próbujecie bowiem Państwo wmówić społeczeństwu, że głos skrajnej mniejszości jest głosem wszystkich kobiet lub nawet całego narodu.

 

Sprzeciwiam się propagandowej narracji Państwa medium, które najpierw prowadziło kampanię dezinformacji na temat obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej Stop Aborcji, strasząc kobiety wyssanymi z palca zagrożeniami, później aktywnie uczestniczyło w wykreowaniu tzw. czarnego protestu, a następnie stara się wytworzyć u odbiorców przekonanie, że jest to akcja, z którą solidaryzuje się większość Polek. Manipulacje, które Państwa redakcja serwuje swoim odbiorcom, budzą moje oburzenie i głęboki niesmak.

 

Wbrew Waszej propagandzie, w tzw. strajku kobiet/czarnym proteście udział wzięła zaledwie nieliczna grupa mieszkańców naszego kraju. Kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy osób nie ma prawa twierdzić, że reprezentują głos Polek. To skandaliczna uzurpacja, zwłaszcza w obliczu faktu, że większość Polek opowiada się zdecydowanie za całkowitym zakazem aborcji, czyli pozbawiania życia niewinnych istot ludzkich w łonach ich matek.

 

Apeluję do Państwa o przestrzeganie elementarnych zasad etycznych, stanowiących fundament dziennikarskiego rzemiosła. Proszę pamiętać, że ta walka nie toczy się o słupki popularności, a stawką w niej jest życie najsłabszych, którzy nie są w stanie sami się obronić. 

 

Z poważaniem

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Redakcja Gazety Wyborczej
ul. Czerska 8/10
00-732 Warszawa
 
22 555 40 03
 
Redakcja TVN24
ul. Wiertnicza 166
02-952 Warszawa
 
516 444 424
 
 
 
 
 
 
 
.