Odwołać Adama Bodnara - apel do Sejmu

wysłanych protestów:
 
 

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, po raz kolejny udowodnił, że nie nadaje się do sprawowania tak zaszczytnego stanowiska, które w swojej misji ma stać na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym realizacji zasady równego traktowania.


Niestety Adam Bodnar swoim działaniem wielokrotnie pokazał swoją stronniczość i kompletny brak znajomości polskiego prawa. Za przykład może posłużyć sprawa drukarza, który odmówił wykonania swojej usługi dla radykalnej grupy LGBT, co sprowadziło na niego nie tylko gniew Rzecznika Praw Obywatelskich, ale również poważne konsekwencje prawne. Adam Bodnar w poczet swoich „zasług” może zapisać również wywieranie wysokiej presji na pracownikach Urzędu Stanu Cywilnego, którzy nie godzili się na bezprawne udzielanie homomałżeństw.

 

To jednak nic w porównaniu z ostatnią wypowiedzią Rzecznika. W jednej z audycji na antenie TVP Info Adam Bodnar stwierdził, że Polski naród jest współodpowiedzialny za największą zbrodnię XX wieku – Holokaust.


To ohydne kłamstwo nie tylko działa na szkodę naszego państwa. To również paskudna profanacja dla wszystkich Polaków, którzy walczyli i polegli w walce z niemieckim okupantem.

 

Według prawników z Ordo Iuris Adam Bodnar zrelatywizował w ten sposób odpowiedzialność narodu niemieckiego za Holokaust, przypisując częściową winę Polakom. Podkreślając współudział różnych grup narodowościowych, umniejszył główną odpowiedzialność Niemców za popełnienie zbrodni, a więc pośrednio zakwestionował jej stricte nazistowski charakter.


Podpisz się pod protestem umieszczonym obok, który zostanie wysłany do szefów wszystkich klubów parlamentarnych. Domagamy się natychmiastowego podjęcia odpowiednich działań mających na celu pozbawienie Adama Bodnara funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich. Zgodnie z zapisami ustawowymi, odwołanie RPO jest możliwe decyzją Sejmu, jeśli Rzecznik sprzeniewierzy się złożonemu ślubowaniu. Decyzje i wypowiedzi medialnej Adama Bodnara wyczerpują tę przesłankę.

 

Nie możemy dłużej udawać, ze nic się nie stało. Pan Adam Bodnar musi ustąpić ze swojego stanowiska. Tylko w ten sposób unikniemy kolejnych skandali. Jego miejsce powinna zająć osoba godna tego urzędu, która respektuje prawo i dba o dobro wszystkich obywateli.

 

Przewodniczący Klubu PiS - Ryszard Terlecki
biuro@ryszardterlecki.pl
 
Przewodniczący Klubu PO - Sławomir Neumann
posel@neumannslawomir.pl
 
Przewodniczący Klubu Kukiz 15 - Paweł Kukiz
biuro.prasowe@ruchkukiza.pl
 
Przewodnicząca Klubu .Nowoczesna – Katarzyna Lubnauer
biuro.lubnauer@nowoczesna.org
 
Przewodniczący Klubu PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz
Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
 

Przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Prawo i Sprawiedliwość"

Ryszard Terlecki


Przewodniczący Klubu Parlamentarnego "Platforma Obywatelska"

Sławomir Neumann


Przewodniczący Klubu Poselskiego "Kukiz 15"

Paweł Kukiz


Przewodnicząca Klubu Poselskiego ".Nowoczesna"

Katarzyna Lubnauer


Przewodniczący Klubu Poselskiego "Polskie Stronnictwo Ludowe"

Władysław Kosiniak-KamyszSzanowna Pani Poseł/ Szanowny Panie Pośle


Domagam się stanowczej interwencji Państwa Klubu Parlamentarnego w sprawie skandalicznych słów Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich. Powinien on jak najprędzej przestać pełnić tę zaszczytną funkcję.


Adam Bodnar pod koniec czerwca 2017 roku po raz kolejny udowodnił, że w żaden sposób nie nadaje się na Rzecznika Praw Obywatelskich. W jednym z programów telewizyjnych powiedział bowiem, że naród Polski brał udział w realizacji Holokaustu!!!


Jest to absurdalne i haniebne pomówienie, wpisujące się w dodatku w kampanię oszczerstw prowadzoną od lat przez wrogie Polsce środowiska, chcące zmyć z Niemców i przypisać Polakom odpowiedzialność za zbrodnie zagłady Żydów.


Pan Adam Bodnar pełni funkcję Rzecznika Praw Obywatelskich – to konstytucyjny organ państwa polskiego, który według ustawy zasadniczej stoi na straży wolności, praw człowieka i obywatela. Swoją wypowiedzią Adam Bodnar sprzeniewierzył się pełnionej funkcji, szkalując miliony Polaków, niemające nic wspólnego z niemieckimi nazistowskimi zbrodniami. Osobiście obraził wielu wciąż żyjących ludzi, którzy pamiętają czasy wojny i polską walkę przeciwko niemieckim zbrodniarzom. Adam Bodnar miał bronić naszych praw, w tym prawa do godności, które swoją szkalującą nasz naród wypowiedzią, nam odebrał.

 

Bodnar ślubował „powierzone mu obowiązki wypełniać bezstronnie, z najwyższą sumiennością i starannością”. Jego wypowiedź przypisująca Narodowi Polskiemu winę za Holokaust pozwala z całą stanowczością uznać, że Adam Bodnar swej przysiędze się sprzeniewierzył. A to, wedle zapisów ustawy, pozwala na podjęcie przez Sejm decyzji o usunięciu go z urzędu.

 

Dlatego apeluję do Pani Poseł/ Pana Posła o jak najszybsze wszczęcie odpowiednich procedur, mających na celu usunięcie Adama Bodnara z funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Z poważaniem,

 

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Przewodniczący Klubu PiS - Ryszard Terlecki
ul. Szewska 27
31-009 Kraków
 
12 422 88 44
 
Przewodniczący Klubu PO - Sławomir Neumann
ul. Kościuszki 27
83-200 Starogard Gdański
 
56 621 06 15
 
 
Przewodniczący Klubu Kukiz 15 - Paweł Kukiz
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
 
22 623 82 73
 
Przewodnicząca Klubu .Nowoczesna – Katarzyna Lubnauer
ul. Piotrkowska 67
90-422 Łódź
 
538 357 034
 
 
Przewodniczący Klubu PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz
ul. Piłsudskiego 5
33-100 Tarnów
 
14 621 13 21
 
 
 
 
 
 
.