Odzyskajmy Boże Narodzenie!

wysłanych protestów:
 
 

Kolejne najważniejsze święta, których nie będziemy mogli spędzić w kościołach? Jeśli nie zareagujemy jak najszybciej, ten scenariusz może ziścić się na naszych oczach.


Dostrzega to Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki, który wystosował prośbę do premiera Mateusza Morawieckiego o zmianę limitu wiernych: na jedną osobę zamiast piętnastu ma przypadać siedem metrów kwadratowych.

 

Popieramy prośbę arcybiskupa Gądeckiego. Domagamy się w związku z tym, aby to biskupi poszczególnych diecezji decydowali o liczbie osób uczestniczących w uroczystościach Bożego Narodzenia.

 

Obserwujemy znaczny spadek liczby osób, które cierpią na chorobę wywołaną koronawirusem, dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że zastosowane działania przynoszą efekty. Dlaczego więc polscy katolicy znów muszą być dyskryminowani w związku z decyzjami podjętymi ze względu na sytuacją epidemiologiczną?!


Wolność wyznania i praktykowania wiary, nawet w najtrudniejszych czasach, przyznaje nam polska Konstytucja.


Święta Bożego Narodzenia to drugie najważniejsze święta dla katolików. Ważniejsze są jedynie uroczystości Wielkiej Nocy. A my, katoliccy wierni, zmuszeni byliśmy pozostać w domach w trakcie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej.

 

Uczestnictwo we wspólnym świętowaniu przez obecność na Mszach świętych jest prawdziwym przeżyciem tego świętego czasu, czego nie można powiedzieć o udziale w Eucharystii za pośrednictwem środków masowego przekazu.

 

Nie ma naszej zgody na to, aby ograniczać wiernym możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej i innych obchodach tego świętego czasu, tak jak to miało miejsce w czasie Wielkanocy.

 

Musimy stanowczym działaniem przekonać rządzących do zmiany decyzji i zezwolenia na uczestnictwo w Mszach świętych bez horrendalnych ograniczeń.

 

Nie zwlekaj i dołącz teraz do naszej akcji – wystarczy, że podpiszesz się pod petycją zamieszczoną na tej stronie, a Twój osobisty protest zostanie wysłany drogą e-mailową do Prezesa Rady Ministrów.

Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl
 

Sz.P. Mateusz Morawiecki

Prezes Rady MinistrówSzanowny Panie Premierze!

 

Popieram prośbę wystosowaną do Pana przez Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, aby od dnia Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia zwiększony został limit wiernych w kościołach.

 

Obserwujemy znaczny spadek liczby osób, które cierpią na chorobę wywołaną koronawirusem, dlatego możemy z całą pewnością stwierdzić, że zastosowane działania przynoszą efekty.

 

Arcybiskup Gądecki prosi o zmniejszenie limitu z 15 metrów kwadratowych na 7 metrów kwadratowych przypadających na jedną osobę.

 

Święta Bożego Narodzenia to drugie najważniejsze święta dla katolików. Ważniejsze są jedynie uroczystości Wielkiej Nocy. W związku z początkiem „pandemii” wierni byli zmuszeni pozostać w domach w trakcie obchodów Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty i Niedzieli Wielkanocnej.

 

Taka sytuacja nie może się powtórzyć.


Dlatego domagam się, aby od dnia Wigilii Uroczystości Bożego Narodzenia zwiększono limit wiernych w kościołach tak, aby liczbę osób uczestniczących w uroczystościach mogli ustalać biskupi poszczególnych diecezji.

 

Nie ma mojej zgody na to, aby ograniczać wiernym możliwość uczestnictwa we Mszy Świętej i innych obchodach tego świętego czasu, tak jak to miało miejsce w czasie obchodów Wielkanocy.

 

Z poważaniem,

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

 
 
 
 
.