Pierwsze efekty naszej akcji! Rząd deklaruje, że nie podpisze paktu z Marrakeszu

Data publikacji: 2018-11-20 14:00  |  Data aktualizacji: 2018-11-23 10:54:00
Pierwsze efekty naszej akcji! Rząd deklaruje, że nie podpisze paktu z Marrakeszu

Polska nie poprze Globalnego Porozumienia na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji, ani podczas konferencji w Marrakeszu, ani późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ - poinformował rząd. Oznacza to, że trwający od kilku dni apel w tej sprawie na platformie protestuj.pl (podpisany przez tysiące Polaków) przyniósł pierwsze pozytywne skutki i pokazał, że wywieranie presji na rządzących ma ogromny sens!

 

Decyzja o tym, że Polska nie poprze porozumienia zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów. Jak zaznaczył minister Joachim Brudziński podczas październikowej konferencji G6 w Lyonie, projekt porozumienia GCM nie gwarantuje bezpieczeństwa dla Polski. Może również stanowić zachętę do podejmowania nielegalnej migracji. Porozumienie jest sprzeczne z priorytetami polskiego rządu, którymi są bezpieczeństwo polskich obywateli i utrzymanie kontroli nad przepływami migracyjnymi.

 

Porozumienie nie spełnia postulatów Polski w zakresie potwierdzenia odpowiednio silnych gwarancji suwerennego prawa do decydowania o tym, kogo państwa przyjmują na swoim terytorium oraz rozróżnienia migracji legalnej i nielegalnej. Tym samym Polska nie poprze porozumienia podczas międzynarodowej konferencji w sprawie przyjęcia tego dokumentu (zaplanowanej w Marrakeszu w dniach 10-11 grudnia 2018 r.), a także w trakcie późniejszego głosowania podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

 

Zdaniem Polski dla osób dotkniętych konfliktami wojennymi najskuteczniejsza jest pomoc na miejscu. Właśnie dlatego rząd kieruje pomoc humanitarną głównie do Syrii i Iraku. Rząd RP z każdym rokiem zwiększa środki finansowe na pomoc humanitarną i rozwojową. W 2017 r. sama pomoc humanitarna była sześciokrotnie większa niż w 2015 r. i wynosiła 174 mln zł. Razem  z pomocą rozwojową suma ta wyniosła 2,5 mld zł. Ta strategia jest konsekwentnie realizowana również w 2018 r. - pomoc ukierunkowana na działania u źródła stanowi realne wsparcie zarówno dla migrantów, jak i dla państw pochodzenia i tranzytu.

 

Z porozumienia Global Compact, oprócz Polski, wycofały się m.in. Austria, sprawująca obecnie Prezydencję w Radzie UE, Węgry, Czechy oraz USA.

 

Treści zawarte w porozumieniu z Marrakeszu wzbudziły ogromny niepokój i kontrowersje. Komentatorzy zwracali uwagę, że w dokumencie przedstawiono jedynie wszystkie ewentualne pozytywy, jakie mogą z niej wynikać. Pominięto natomiast problemy, z jakimi zmaga się m.in. Europa od początku tzw. kryzysu migracyjnego. Chodzi m.in. o kolejne ataki nożowników i terrorystów krzyczących „Allahu akbar”.

 

Właśnie na te aspekty zwrócono uwagę w petycji do polskich władz o niepodpisywanie dokumentu ONZ. Akcja nadal trwa i wciąż można do niej dołączyć, aby deklaracje rządu przerodziły się w konkretne decyzje i działania! Nie bójmy się patrzeć władzy na ręce!


PCh24.pl


 

źródło: mswia.gov.pl

TK


 
 

.