Pomóż ocalić Asię Bibi – ostatnia szansa

wysłanych protestów:
 
 

„Nikt nie powinien być zabity za wypicie szklanki wody” – pisze w liście otwartym zrozpaczony Ashiq Masih, mąż Asii Bibi. Sąd apelacyjny podtrzymał wyrok skazujący na śmierć kobietę oskarżoną o bluźnierstwo przeciwko islamowi. Świat nie może dopuścić do wykonania tej kary na niewinnej osobie.


Asia Bibi wraz z mężem i dziećmi mieszkała w Ittanwali – niewielkiej wiosce w Pakistanie. Są katolikami i stanowili tam mniejszość religijną.  W 2009 roku kobieta pracowała wraz z muzułmankami przy zbiorach falsy. Doskwierający upał zmusił ją do wypicia wody ze studni. Przedstawicielkom islamu nie spodobało się, że „niewierna” kobieta korzysta z ich źródła. Wywiązała się kłótnia, podczas której Asia Bibi dała świadectwo swojej niezwykłej wiary. Wypowiadając słowa: „Jezus Chrystus umarł za moje grzechy i za grzechy świata. A co zrobił Mahomet dla ludzi?” - wywołała wielki gniew współmieszkańców. Została aresztowana za bluźnierstwo.

 

W 2010 roku Asia Bibi została skazana przez sąd z artykułu 295-C pakistańskiego kodeksu karnego, mówiącego, że każdy, kto kala święte imię proroka Mahometa, może zostać skazany na śmierć bądź dożywotnie więzienie. Sąd zastosował najwyższy wymiar kary – powieszenie. Rozprawa apelacyjna zakończyła się 16 października 2014 roku. Niestety – sąd podtrzymał wyrok. Asia Bibi od 5 lat jest przetrzymywana w celi śmierci. Zamknięta w izolatce bez okien, zlewu i ubikacji, jest traktowana jakby dopuściła się strasznej zbrodni, czeka na wykonanie wyroku. W ciągłym zagrożeniu jest również jej rodzina, na której skupił się gniew islamistów.


Więcej informacji o sprawie Asii Bibi można odnaleźć na portalu PCh24.pl. Bezpośredni link: www.pch24.pl.

 

Nie możemy być obojętni wobec tych wydarzeń! Jest jeszcze szansa na uratowanie Asii Bibi i musimy ją wykorzystać. Dlatego zwracamy się bezpośrednio do prezydenta Pakistanu Mamnoona Hussaina, aby zastosował wobec niej prawo łaski, które może oczyścić ją z zarzutów. Podpisując się pod listem do prezydenta, możesz wpłynąć na los skazanej kobiety. Im więcej uda się zebrać podpisów, tym większą presję wywrzemy na głowie państwa.

 

Będziemy także domagać się interwencji dyplomatycznej ze strony ambasady USA w Pakistanie. W tym celu wystosujemy oficjalne pismo, do którego załączymy kopię prezentowanego listu wraz z zebranymi podpisami. Dlatego też jak najliczniej musimy walczyć o życie niewinnej kobiety! Nie zwlekaj – złóż swój podpis i wyślij zamieszczoną obok petycję do prezydenta Pakistanu!

 

Prezydent Islamskiej Republiki Pakistanu - Mamnoon Hussain
secretary@president.gov.pk
 
DW: Premier Rządu Islamskiej Republiki Pakistanu, Muhammad Nawaz Sharif
info@pmo.gov.pk
 

Szanowny Pan

Mamnoon Hussain

Prezydent Islamskiej Republiki Pakistanu

 

Panie Prezydencie,

 

wykonanie wyroku śmierci na Aasiyie Noreen Bibi znanej jako Asia Bibi będzie tragedią dla jej męża, pięciorga dzieci, oraz całej społeczności chrześcijan w Pakistanie i na świecie, będzie dowodem okrucieństwa i niesprawiedliwości pakistańskiego sytemu sądowniczego.

 

Apeluję do Pana – Prezydenta Islamskiej Republiki Pakistanu - o skorzystanie z przysługującego Panu prawa łaski. W tym momencie tylko Pańska decyzja może odmienić los tej niesłusznie oskarżonej i skazanej kobiety.


Wszystkie instancje sądownicze, w tym Trybunał Apelacyjny w Lahur, działając pod naciskiem radykalnych grup islamskich, opowiedziały się za karą śmierci. Jedyni politycy sprzeciwiający się egzekucji Asii Bibi: gubernator Pendżabu Salman Taseer oraz minister ds. mniejszości Shahbaz Bhatti zostali zamordowani.

 

Musi Pan wiedzieć, że oczy całego świata są w tej chwili skierowane na Pakistan. Miliony osób, za pośrednictwem dziesiątek organizacji, wyraziły swój sprzeciw wobec oskarżenia, więzienia i planowanej egzekucji prześladowanej chrześcijanki. Rozpatrując mój stanowczy apel, proszę wziąć pod uwagę fakt, że Pańskie milczenie w tej kwestii będzie odebrane jako przyzwolenie na egzekucję niewinnej osoby.

 

Od Pańskiej decyzji zależy nie tylko autorytet urzędu Prezydenta, ale także to, czy Pakistan będzie postrzegany jako cywilizowane państwo, w którym praworządność i wartość życia ludzkiego górują nad fanatyzmem i niesprawiedliwością, jako kraj rozsądnych i odważnych polityków, a nie lękliwych reprezentantów fanatycznej mniejszości.

 

Jestem pewny, że skorzysta Pan z przysługującego Mu prawa łaski i uratuje życie niewinnej Asii Bibi.


Z poważaniem,His Excellency
Mamnoon Hussain
President of the Islamic Republic of Pakistan


 

Your Excellency, Mister President,

 

executing death sentence on Aasiye Noreen Bibi – known as Asia Bibi – is going to be a tragedy for her husband, her five children and the whole Christian community in Pakistan and all over the world. Moreover, it will constitute a proof of cruelty and injustice of Pakistani legal system.

 

I appeal to You – President of the Islamic Republic of Pakistan – please do use the prerogative of mercy vested in Your office! Now it is only Your decision that can change the fate of this woman, unjustly accused and sentenced.

  

All the legal resorts, including Lahore High Court, acting under the pressure of radical Islamic groups pronounced for capital punishment. Two politicians who opposed the verdict – the governor of Punjab Salman Taseer and the federal minister of minorities’ affairs Shahbaz Bhatti – were murdered.

 

You must know that the eyes of the whole world’s community are now directed at Pakistan. Millions of people through dozens of organizations have expressed their protest against the accusation, imprisonment and planned execution of the persecuted Christian woman. While considering my resolute appeal please take into account that Your silence on this matter will be understood as a consent to executing an innocent person.

 

The authority of the President’s office as well as the image of Pakistan as a civilised country, where law and order, and the value of human life prevail over fanaticism and injustice; the image of Pakistan as the country of reasonable and brave politicians, not apprehensive representatives of a fanatical minority – depends entirely upon Your decision.


I do believe that You will use the prerogative of mercy save the life of innocent Asia Bibi.

  

Yours sincerely,


 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Prezydent Islamskiej Republiki Pakistanu - Mamnoon Hussain
Islamabad, Pakistan
 
+92-051-9206060
 
DW: Premier Rządu Islamskiej Republiki Pakistanu, Muhammad Nawaz Sharif
Sekretariat Premiera,
Islamabad, Pakistan
 
+92-303-9213562
 
 
 
 
 
 
 
.