Posłowie i senatorowie apelują do prezydenta, by nie rafyfikował konwencji

Data publikacji: 2015-02-16 09:00  |  Data aktualizacji: 2015-02-16 09:26:00
Posłowie i senatorowie apelują do prezydenta, by nie rafyfikował konwencji

Parlamentarny Zespół ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski zaapelował do Bronisława Komorowskiego, by odstąpił od ratyfikacji szkodliwej konwencji "przemocowej". Parlamentarzyści w specjalnym oświadczeniu wyrazili sprzeciw "wobec tych wszystkich, którzy chcą zagłuszyć głos prawdy o zgubnym dla Polski dokumencie Rady Europy".

 

Członkowie zespołu określili konwencję jako akt zwalczający tradycję, religię i kulturę. Położyli nacisk na precedens, jakim będzie wprowadzenie tej skrajnie lewicowej konwencji do polskiego porządku prawnego, co w konsekwencji może stać się furtką dla dalszego importu do krajowego prawodawstwa ideologii gender.

 

Poniżej publikujemy całość oświadczenia:

 

„W imieniu posłów i senatorów zrzeszonych w Parlamentarnym Zespole ds. Przeciwdziałania Ateizacji Polski pragniemy serdecznie podziękować Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowi Ignacemu Decowi za apel skierowany do Pana Bronisława Komorowskiego, Prezydenta RP, o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Ratyfikacja tej konwencji, mimo jej tytułu, w żaden sposób nie przyczyni się do ograniczenia przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Nie zapewni większej ochrony ofiarom, jak również nie zaostrzy kar dla sprawców przemocy. Konwencja jest bardzo niebezpiecznym narzędziem do wprowadzenia ideologicznej rewolucji kulturowej. Wymusza redefinicję płci, jest więc furtką do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego ideologii gender. Konwencja zwalcza kulturę, tradycję i religię – wartości, które scalają nasz Naród i nasze rodziny. Wprowadza do szkół i przedszkoli obowiązek promocji niestereotypowych ról społeczno-kulturowych. Jest więc ona jawnym zamachem na chronione przez Konstytucję RP małżeństwo i rodzinę. Wyrażamy także głęboki sprzeciw wobec wszystkich, którzy zniesławiają i szkalują hierarchę Kościoła Katolickiego. Wyrażamy sprzeciw, wobec tych wszystkich, którzy chcą zagłuszyć głos prawdy o zgubnym dla Polski dokumencie Rady Europy. Prezydent Bronisław Komorowski w dniu 6 sierpnia 2010 r. przed Zgromadzeniem Narodowym słowami „Tak mi dopomóż Bóg” ślubował dochować wierności postanowieniom Konstytucji oraz strzec niezłomnie godności Narodu. Niech słowa z roty przysięgi oraz odpowiedzialność za polski porządek społeczny i prawny spowodują wypełnienie ślubowania i odmowę ratyfikacji przez Prezydenta RP ideologicznej Konwencji. Prosimy wszystkich, którym na sercu leży los naszej Ojczyzny i przyszłych pokoleń, aby wzorem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ignacego Deca kierowali do Prezydenta Bronisława Komorowskiego apele o nieratyfikowanie Konwencji”.

 

Podpisali: Andrzej Jaworski, Małgorzata Sadurska, Bartosz Kownacki.

 


Protestuj.pl

 
 

.