Postawmy przed sądem medialnych oprawców prof. Chazana

zebraliśmy już
osób wsparło tę akcję
 
OSTATNIO WPŁACILI: Pan , godz. , kwota 0 zł

Profesor Chazan, znany obrońca życia za swoje przekonania doczekał się lawiny oszczerstw i obelżywości ze strony tzw. elit. Nazwano go religijnym psychopatą, bandytą a nawet sugerowano, żeby się powiesił.

 

Te skandaliczne opinie wyrażali znani politycy, publicyści, osoby publiczne. Dlatego tak ważne, aby na brutalne ataki zareagować w sposób zdecydowany. Grupa prawników Instytutu Ordo Iuris zadeklarowała pomoc w wytoczeniu procesów autorom najbardziej obelżywych i zajadłych ataków.

 

Koszty rozpraw są jednak bardzo duże, zważywszy na dużą liczbę osób, które powinny zostać ukarane. Dlatego postanowiliśmy zorganizować akcję zbierania funduszy, które pozwolą zaprowadzić przed sąd najbardziej agresywnych oprawców profesora Chazana.

 

Dołącz do obrońców prof. Chazana i wesprzyj naszą kampanię!


Organizatorem kampanii jest Instytut Ks. Piotra Skargi.

TAK, chcę wziąć udział w społecznym bojkocie konsumenckim firmy IKEA. WIEM, że zwolnienie Pana Tomasza przez firmę IKEA jest niezgodne z prawem. WSPIERAM akcję poniższym datkiem.
Twoje dane są bezpieczne Płatności obsługuje TPay
WSPIERAM
AKCJĘ KWOTĄ:
 
 
 
 
 
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
 
 
Wspieram
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
czytaj więcej...
 
 
Dane kontaktowe:
Stowarzyszenie
Kultury Chrześcijańskiej
im. Ks. Piotra Skargi
ul. Augustiańska 28
31-064 Kraków
 
(12) 423 44 23
 
Przekaż znajomym
 

Postawmy przed sądem medialnych oprawców prof. Chazana

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Profesor Chazan, znany obrońca życia za swoje przekonania doczekał się lawiny oszczerstw i obelżywości ze strony tzw. elit. Nazwano go religijnym psychopatą, bandytą a nawet sugerowano, żeby się powiesił.

 

Te skandaliczne opinie wyrażali znani politycy, publicyści, osoby publiczne. Dlatego tak ważne, aby na brutalne ataki zareagować w sposób zdecydowany. Grupa prawników Instytutu Ordo Iuris zadeklarowała pomoc w wytoczeniu procesów autorom najbardziej obelżywych i zajadłych ataków.

 

Koszty rozpraw są jednak bardzo duże, zważywszy na dużą liczbę osób, które powinny zostać ukarane. Dlatego postanowiliśmy zorganizować akcję zbierania funduszy, które pozwolą zaprowadzić przed sąd najbardziej agresywnych oprawców profesora Chazana.

 

Dołącz do obrońców prof. Chazana i wesprzyj naszą kampanię!


Organizatorem kampanii jest Instytut Ks. Piotra Skargi.

 

 
.