Przeciwko obrażaniu czci Matki Bożej

wysłanych protestów:
 
 

Skandaliczny artykuł na katolickim portalu Deon.pl! Autor posuwa się w nim do nazwania obrazu Edvarda Muncha „Madonna” wartościowym i godnym celebracji wizerunkiem Matki Bożej! A dzieło Muncha przedstawia nagą kobietę w erotycznym uniesieniu!

 

Takie treści publikuje się na portalu należącym do Towarzystwa Jezusowego i redagowanym przez jego członków – kapłanów!

 

Jako katolicy musimy powiedzieć dosyć!

 

Nie zgadzamy się na tego typu prowokacje progresywnych środowisk w Kościele!

 

Nie pozwólmy, by na portalach nazywających się katolickimi pojawiały się tego typu artykuły, w dodatku zilustrowane omawianym obrazem. Nawet, jeśli sama reprodukcja została ze strony artykułu post factum usunięta, to i tak dokonano pohańbienia czci Najświętszej Maryi Panny – ostentacyjnej obrazy Tej, która była bez grzechu!.

 

Dołącz do naszej akcji petycyjnej. Wysyłamy zamieszczony obok list protestacyjny do opiekującego się portalem jezuity ojca Jacka Siepsiaka, a także do redaktora naczelnego Piotra Żyłki. Informacja o naszej akcji dotrze również do ojca Jakuba Kołacza - prowincjała Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego.

 

Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy sprzeciw staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu.


Inicjatorzy akcji zachęcają wszystkich katolików do modlitwy wynagradzającej Panu Jezusowi znieważenie Jego Matki. 

Ojciec Jacek Siepsiak SJ - szef portalu Deon.pl
redakcja@deon.pl
 
Piotr Żyłka - redaktor naczelny portalu Deon.pl
pz@deon.pl
 
Jakub Kołacz SJ - prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
socpme@jezuici.pl
 

Ojciec Jacek Siepsiak

Szef portalu Deon.pl     

 


Wielebny Ojcze Redaktorze,

 

chciałbym wyrazić swoje głębokie oburzenie artykułem „Maryja to kobieta. Jaka była naprawdę?” zamieszczonym na portalu Deon.pl. W tekście tym redakcja posunęła się do ohydnej prowokacji, pisząc o obrazie Edvarda Muncha „Madonna” jako o godnym celebracji wizerunku Najświętszej Maryi Panny. Stanowczo protestuję przeciwko takiej postawie katolickiego medium!

 

Maryja jest Matką Boga, Królową Świętych, Królową Aniołów, od pierwszej chwili Swego poczęcia została zachowana jako nietknięta od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Przedstawienie Jej jako nagiej kobiety w erotycznej ekstazie woła wręcz o pomstę do Nieba!

 

Jako katolik i internauta, chciałbym mieć pewność, że odwiedzając strony katolickie, lub polecając je znajomym, a także dzieciom, nie będę musiał narażać się na artykuły o tak gorszącej treści i zilustrowane w tak bulwersujący sposób.

 

Nie moje uczucia są tu jednak najistotniejsze. Na portalu Deon.pl doszło bowiem przede wszystkim do pohańbienia czci Maryi. Oczekuję zatem natychmiastowego usunięcia tego tekstu i podjęcia przez całą redakcję Deon.pl akcji ekspiacyjnej mającej na celu wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi ogromnego błędu, jakim była publikacja artykułu.

 

Z poważaniem,Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Ojciec Jacek Siepsiak SJ - szef portalu Deon.pl
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
 
12 629 34 82
 
Piotr Żyłka - redaktor naczelny portalu Deon.pl
ul. Kopernika 26
31-501 Kraków
 
12 629 34 82
 
 
Jakub Kołacz SJ - prowincjał Prowincji Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego
Mały Rynek 8
31-041 Kraków
 
12 428 15 00
 
 
 
 
 
 
.