Ratujmy definicję rodziny!

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

"Oczekujemy, że w tym tygodniu, 14 stycznia 2021 r., łotewski parlament (Saeima) przeprowadzi historyczne głosowanie, aby zapisać koncepcję naturalnej rodziny – matki, ojca i dzieci – w konstytucji Łotwy, z następującym sformułowaniem: „Państwo ma chronić i wspierać małżeństwo – związek mężczyzny i kobiety, rodzinę opartą na małżeństwie, pokrewieństwie lub adopcji, prawa rodziców i prawa dziecka, w tym prawo do wzrastania w rodzinie, której podstawą jest matka (kobieta) i ojciec (mężczyzna). Państwo zapewnia szczególne wsparcie dzieciom niepełnosprawnym, dzieciom pozostawionym bez opieki rodzicielskiej lub dzieciom, które doświadczyły przemocy”.

 

W dniu 14 stycznia parlament podejmie decyzję, czy skierować zmianę do art. 110 Konstytucji, którą zaproponował Związek Narodowy (Nacionālā Apvienība), do stałych komisji parlamentu. Aby jednak komisje mogły przystąpić do rozpatrywania tej poprawki, wymagany jest pozytywny głos 66 posłów (na 100).

 

W tej chwili na wszystkich posłów łotewskiego parlamentu wywierana jest olbrzymia presja ideologiczna: są bombardowani e-mailami, zawstydzani, a nawet zastraszani. Wszystko po to, aby nie głosowali w obronie naturalnego modelu rodziny.

 

 

W tych dramatycznych okolicznościach POSŁOWIE POTRZEBUJĄ WASZEGO WSPARCIA, ABY PODJĄĆ JEDYNĄ WŁAŚCIWĄ I ROZSĄDNĄ DECYZJĘ I OCHRONIĆ NATURALNY MODEL RODZINY NA POZIOMIE KONSTYTUCYJNYM!


 

 
.