Sejm chce przemycić homomałżeństwa do Polski – zaprotestuj!

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Projekt ustawy "Prawo o aktach stanu cywilnego" jest kolejną próbą legalizacji tzw. małżeństw homoseksualnych "tylnymi drzwiami". Zakłada on wprowadzenie nowego rodzaju "zaświadczeń o stanie cywilnym", które umożliwią Polakom zawieranie za granicą "małżeństw" jednopłciowych lub poligamicznych i po powrocie do kraju ich urzędową akceptację.


Obecnie do zawarcia małżeństwa poza granicami kraju niezbędne jest zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Nie może być ono wystawione, jeśli przyszły „współmałżonek” jest tej samej płci lub gdy pozostaje już w związku małżeńskim.

 

Nowe zaświadczenie może stać się "furtką" dla legalizacji związków także w Polsce. Unijna zasada przepływu osób stanowi, iż małżeństwa zawarte w innym kraju członkowskim nie mogą być przez Polskę traktowane inaczej niż małżeństwa zawarte w naszym kraju.

 

Po przyjęciu nowego projektu, w państwach takich jak Malezja, w oparciu o zaświadczenie o stanie cywilnym, Polka będzie mogła wstąpić w związek poligamiczny, z kolei we Francji Polacy będą mogli zawierać „małżeństwa” jednopłciowe.


Dokładną analizę prawną rozpatrywanego przez Sejm projektu przeprowadzili eksperci Instytutu Ordo Iuris. Można ją przeczytać tutaj: Uwagi do rządowego projektu ustawy.

 

 
.