Stań w obronie ks. prof. Tadeusza Guza!

wysłanych protestów:
 
 

Ks. prof. dr hab. Tadeusz Guz stał się celem brutalnego ataku ze strony „Gazety Wyborczej” po tym, jak wygłosił prelekcję naukową pt. „Filozoficzna analiza ideologicznych podstaw animalizacji człowieka i humanizacji zwierząt i drzew”, która odbyła się  13 maja br. w Toruniu.

 

Profesor analizował w jej trakcie niebezpieczne nurty ekologizmu, który jest ideologią polityczną i jako taki, nie ma nic wspólnego z prawdziwą ekologią!

 

Niestety, „Gazeta Wyborcza” dokonała własnej „twórczej interpretacji” wypowiedzi wybitnego filozofa i przypisała mu stwierdzenia, które nigdy nie padły. W ten sposób powstało medialne wrażenie, że ksiądz Guz obraził ekologów a ekologię określił jako „odmianę zielonego nazizmu” – co jest oczywistą manipulacją i do czego GW już nas dawno przyzwyczaiła.

 

Najbardziej jednak oburza fakt, że ramię w ramię z  „Gazetą Wyborczą” stanął Katolicki Uniwersytet Lubelski!

 

Nie dając swojemu wykładowcy szansy na złożenie wyjaśnień, rzecznik Rektora KUL zapowiedział, że ksiądz Tadeusz Guz zostanie „zobowiązany do przeproszenia osób, które poczuły się urażone jego wypowiedziami”.

 

Niedopuszczalnym jest, żeby kłamstwa „okrętu flagowego” lewicowego lobby pod nazwą „Gazeta Wyborcza” miały realny wpływ na personalne decyzje w tak ważnej instytucji jaką jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 

Zamieszczony obok protest kierujemy do Jego Magnificencji Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego oraz rzecznika prasowego KUL Pani dr Lidii K. Jaskuły.

 

Dołącz do nas i zaprotestuj w obronie kapłana, którego niezłomna postawa budzi wściekłość „Gazety Wyborczej” i demaskuje bezwolność Rektora KUL!


ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL
rektorat@kul.pl
 
dr Lidia K. Jaskuła, rzecznik prasowy KUL
rzecznik@kul.pl
 

Jego Magnificencja Rektor

Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński

 

Magnificencjo, Księże Rektorze!


Pragnę wyrazić moją pełną solidarność z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem, który został bezpodstawnie zaatakowany przez „Gazetę Wyborczą” za słowa o ekologii jako „zielonej odmianie nazizmu”, których nigdy nie wypowiedział!

 

Nagonka na księdza profesora wywołana przez „Gazetę Wyborczą” ma charakter stricte ideologiczny, a kłamstwa i manipulacje służą temu, aby zamknąć usta wszystkim tym, którzy swoje poglądy formułują w oparciu o tradycyjną naukę Kościoła katolickiego. Jest to sposób na wyeliminowanie z przestrzeni publicznej głosów niezgodnych z lewicową propagandą, praktykowany przez środowisko Adama Michnika od lat.

 

Za skandal uważam fakt, że tego rodzaju nagonce nie potrafi się przeciwstawić Rektor uczelni, która w nazwie nosi słowo „katolicki”, na dodatek próbując wymusić na księdzu Guzie publiczne przeprosiny. Świadczy to nie tylko o poważnym kryzysie tożsamości i niezależności KUL, ale także o akceptowaniu przez jego władze kuriozalnej praktyki cenzury wypowiedzi naukowej dokonywanej przez politycznie poprawne media.


Zobowiązanie świątobliwego Kapłana i wybitnego naukowca do przeproszenia za coś, czego nie powiedział przypomina praktyki rodem z państw totalitarnych.


Czuję się w moralnym obowiązku stanąć w obronie księdza profesora Tadeusza Guza, równocześnie domagam się jego publicznego przeproszenia przez władze Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


 

Z wyrazami szacunku,

 


 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor KUL
Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin
 
tel. 81 445 41 20
 
 
 
 
 
 
.