Stań w obronie Pani Kurator przed atakiem LGBT

wysłanych protestów:
 
 

Trwa medialna kampania wymierzona w Panią Barbarę Nowak, małopolską kurator oświaty, która – w reakcji na pro-homoseksualną decyzję prezydenta Warszawy – ostrzegła rodziców przed demoralizującymi treściami zawartymi w standardach edukacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Nie możemy stać bezczynnie! Wyraź swe poparcie dla Barbary Nowak, która chroni nasze dzieci przed lewicową dewiacją.


Od kilku dni lewicowe media, politycy i aktywiści „grillują” małopolską Kurator Oświaty, która w kilku wpisach na Twitterze oraz wywiadzie udzielonym dziennikarkom TVN ośmieliła się zdemaskować faktyczną treść programów edukacji seksualnej jakie lobby homoseksualne zamierza wprowadzić do polskich szkół.

 

Żyjemy w czasach politycznej poprawności, w których nawet zdeklarowani katolicy i konserwatyści, w obawie o utratę swoich stanowisk i wpływów schowali głowę w piasek. Tymczasem małopolska kurator oświaty od dawna spędza sen z powiek lewicowych żandarmów politycznej poprawności – po drodze do gabinetu nie zostawia bowiem w przedpokoju sumienia i własnych przekonań.

 

Jako jeden z nielicznych urzędników publicznych na eksponowanym, lecz nie stricte politycznym stanowisku, Barbara Nowak zabierała głos wbrew ustalonej linii „głównego nurtu” w tak ważnym temacie jak ideologia „LGBT” czy ideologia „gender”.

 

Dlaczego Pani Kurator zabiera głos w tej sprawie? By wypełnić swój obowiązek – chronić nasze dzieci!

 

Nie możemy pozwolić, żeby tacy odważni urzędnicy byli karani! Nie zwlekaj, dołącz do naszego protestu i wyraź swym podpisem poparcie dla Kurator Barbary Nowak. Twój list przekażemy do Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Urzędu Miasta Krakowa.

 

Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy apel staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu.


 

Małopolskie Kuratorium Oświaty
kurator@kuratorium.krakow.pl
 
Ministerstwo Edukacji Narodowej
informacja@men.gov.pl
 
Urząd Miasta Krakowa
umk@um.krakow.pl
 

APEL DO:


Małopolskiego Kuratorium Oświaty

Ministerstwa Edukacji Narodowej

Urzędu Miasta Krakowa

 

Szanowni Państwo,

 

Pragnę wyrazić moje pełne poparcie dla Pani kurator Barbary Nowak, która w ostatnich dniach stała się obiektem medialnej nagonki ze strony lobby homoseksualnego.


W swym niedawnym wpisie na portalu Twitter.com oraz podczas wywiadu udzielonego stacji TVN, Pani Kurator Barbara Nowak ostrzegła rodziców przed demoralizującymi treściami zawartymi w standardach edukacyjnych Światowej Organizacji Zdrowia WHO. 

 

Pani Kurator jest rzadko dziś spotykanym przykładem urzędnika, nieuginającego się pod naciskiem politycznej poprawności oraz osoby, która nie zmienia swoich przekonań wraz ze zmieniającymi się „słupkami sondażowymi”. Co więcej, Pani Kurator doskonale wypełnia jeden ze swych podstawowych obowiązków – a więc obowiązek chronienia dzieci przed zgorszeniami!

 

Nie możemy pozwolić, żeby prawi urzędnicy byli karani za chęć bronienia naszych dzieci!

 

Dlatego chcę, aby mój list był wyrazem pełnego poparcia dla odważnej Pani Kurator, której usunięcia z zajmowanego stanowiska domagają się lewicowe media. Stanowczo sprzeciwiam się wszelkim zamiarom ukarania Barbary Nowak za odważne wypełnianie obowiązków, do których została powołana!

 

Z poważaniem

 

 

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia i Fundacji. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie i Fundację, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Stowarzyszenie jako Współadministrator jest odpowiedzialne wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Fundacji. W takim przypadku Fundacja przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia i Fundacji usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

 
 
 
 
.