STOP atakom na Kościół Katolicki!

wysłanych protestów:
 
 

 

Czy została jeszcze jakaś granica do przekroczenia? Czy istnieje jeszcze świętość, która nie została sprofanowana? Czy możemy dalej traktować homolobby, anarchistów, czerwonych, partię Razem i całe inne lewactwo z pobłażliwością? NIE! NIE! NIE! Musimy w końcu zaprotestować i zdecydowanie wyrazić NIE DLA PRZEMOCY LOBBY LGBT I SKRAJNEGO LEWACTWA!


 

Lipcowa profanacja w Warszawie to nie był jedynie wyjątek. Przypomnijmy, aktywiści LGBT w nocy z 28 na 29 lipca 2020 r. sprofanowali figurę Chrystusa pod Krzyżem znajdującą się przed Bazyliką Świętego Krzyża w Warszawie. Na twarz rzeźby nałożyli różową maskę z feministyczno-anarchistycznymi symbolami, a w jej ręce włożyli tęczową flagę. Na cokole umieszczono też manifest zawierający wulgarną treść.


 

Jednak to był dopiero początek!


 

Teraz, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że Konstytucja chroni również chore dzieci, znajdujące się w łonach matek, szatańskie lewactwo zawyło i wyruszyło na ulicę niszczyć i profanować święte symbole katolików.


 

Agresywne feministki próbowały wtargnąć do kościoła św. Krzyża w Warszawie, a wyprowadzane, mdlały na schodach i symulowały wypchnięcie, teatralnie kładąc się w pozycji bezpiecznej i domagając się pomocy ratowników medycznych. W poznańskiej katedrze homoterroryści z grupy Stonewall wtargnęli do jej wnętrza i utrudniali modlitwę. Media społecznościowe obiegły również zdjęcia z wielu miejsc całego kraju, gdzie kościoły zostały zdewastowane poprzez wulgarne malunki, obrzucenie farbą czy wypisywaniem numerów telefonów do osób organizujących zabójstwa dzieci.

Nie możemy dłużej tolerować bezkarnej agresji środowisk LGBT, mentalnych bolszewików i zmanipulowanej młodzieży.


 

Dlatego musimy działać! Utworzyliśmy specjalną petycję, którą  wyślemy do Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego.


 

Domagamy się postawienia sprawców tych bluźnierczych profanacji przed sądem i wymierzania sprawiedliwej kary lewackim aktywistom. Mamy także nadzieję, że młodzieżą zajmie się sąd rodzinny.


 

Brak reakcji organów ścigania na te haniebne czyny utwierdzi aktywistów lewactwo w bezkarności i zachęci do kolejnych posunięć. Chrześcijanie doświadczyli już profanacji, fizycznych ataków. Brak reakcji sprawi, że kwestią czasu będzie palenie świątyń czy uszczerbki na zdrowiu i życiu katolików. Jedna z posłanek Lewicy już zapowiedziała, że protesty przed kościołami to dopiero początek.


 

Nie zwlekaj i dołącz teraz do naszej akcji – wystarczy, że podpiszesz się pod petycją zamieszczoną na tej stronie, a Twój osobisty protest zostanie wysłany drogą e-mailową Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.


 

Jak pokazują nasze dotychczasowe kampanie tylko masowy opór może obudzić władze polityczne i wymiar sprawiedliwości do działania!

 

Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
kontakt@ms.gov.pl
 
Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
kontakt@mswia.gov.pl
 

Sz.P. Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny

 

Sz.P. Mariusz Kamiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


 

Szanowni Panowie Ministrowie!


 

 Z wielkim bólem zauważam, że w Polsce ponownie, po raz kolejny w ostatnim czasie, chrześcijanie i święte symbole naszej wiary zostały zaatakowane przez homoaktywistów, anarchistów i skrajną lewicę, która na nasze nieszczęście zasiada w polskim parlamencie.


 

Jak zapewne Panowie pamiętają, to nie pierwszy taki atak. W lipcu sprofanowano pomnik Chrystusa w Warszawie, teraz w wielu kościołach próbowano wtargnąć do świątyni, jak to miało miejsce w kościele św. Krzyża w Warszawie. W niektórych miejscach, jak w Poznaniu, lewactwo wdarło się do katedry i zakłócało modlitwę. Media społecznościowe obiegły również zdjęcia z wielu miejsc całego kraju, gdzie kościoły zostały zdewastowane poprzez wulgarne malunki, obrzucenie farbą czy wypisywaniem numerów telefonów do osób organizujących zabójstwa dzieci.


 

Po raz kolejny obrażane są uczucia religijne polskich chrześcijan!


 

 Dlatego jako katolik i polski patriota oczekuję od Panów podjęcia natychmiastowej interwencji i postawienia sprawców tych obrzydliwej profanacji przed sądem. Mam także nadzieję, że młodzieżą zajmie się sąd rodzinny.


 

Nie możemy godzić się na to, aby w Polsce, osoby wyznające chrześcijańskie i tradycyjne wartości, nadal były prześladowane, poniżane i dyskryminowane.


 

Brak stanowczej reakcji doprowadzi do jeszcze bardziej nasilonych ataków na chrześcijan. Agresja słowna i fizyczna jest już na porządku dziennym, a jak stwierdziła poseł Lewicy „protesty przed kościołami to dopiero początek”. To budzi obawy każdego polskiego katolika i patrioty.


 

W związku z powyższym, apeluję do Panów o jak najszybsze wszczęcie odpowiednich procedur, mających na celu postawienie przed sądem i ukaranie sprawców tych profanacji.

 

 Z poważaniem,

 

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
22 52 12 888
 
Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
 
22 601 44 27
 
 
 
 
 
 
 
.