Stop dyktaturze LGBT

wysłanych protestów:
 
 

Lewicowa propaganda swoimi działaniami zawłaszczyła sobie już niemal całą przestrzeń publiczną. Niewygodne filmy na Youtube są niemal natychmiast usuwane a prawicowym działaczom coraz trudniej organizować spotkania, które nie byłby odwoływane z niewyjaśnionych przyczyn bądź zwyczajnie blokowane. Dziś za nielewicowe poglądy można stracić pracę.

 

Podpisz się pod naszym protestem i stań w obronie pracowniczki zwlnionej ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, tylko za to, że „ośmieliła” się wejść w polemikę ze środowiskami LGBT wygłaszając wykład „Homoseksualizm a zdrowie”.


Nie możemy pozwolić na dyktaturę lewicowej propagandy w murach polskich uniwersytetów. Podpisany przez Ciebie protest, w którym apelujemy o przywrócenie wyrzuconego pracownika naukowego trafi na ręce: Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Jarosława Gowina oraz Rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

prof. dr hab. n. med. Przemysława Jałowieckiego.


Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy sprzeciw staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu.

Uwolnijmy uniwersytety od lewicowej propagandy!

 

Minister Szkolnictwa Wyższego
sekretariat.bm@nauka.gov.pl
 
Prezes Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl
 
Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
rektor@sum.edu.pl
 

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin

Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Przemysław Jałowiecki

 

Szanowni Panowie,

 

Z wielkim niepokojem odebrałem informację o zwolnieniu pracownika naukowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego na „prośbę” małej lecz niezwykle głośnej grupy aktywistów LGBT.

 

Od wieków Uniwersytety były areną ścierania się idei w procesie poszukiwania prawdy. Dlatego z wielkim bólem przyglądam się sytuacji, kiedy na merytoryczną debatę nakłada się kajdany sztucznie wykreowanej poprawności politycznej.

 

Wykład pod tytułem „Homoseksualizm a zdrowie” oparty był na rzetelnych badaniach naukowców z różnych stron świata i przedstawiał niewygodną dla lewicowych aktywistów prawdę o możliwych medycznych – i nie tylko – konsekwencjach praktyk homoseksualnych.

 

Decyzja o zwolnieniu pracownika naukowego jest wyraźnym sygnałem, że polskie uniwersytety zostały zdominowane przez lewicową propagandę, która w żaden sposób nie zamierza tolerować jakiegokolwiek sprzeciwu.

 

Poprzez takie działanie i całkowite blokowanie merytorycznych argumentów drugiej strony, cała idea szkolnictwa wyższego zatraca swój pierwotny cel.

 

Dlatego zwracam się do Panów z apelem o przywrócenie do pracy wyrzuconej pracowniczki Śląskiego Uniwersytetu Medycznego oraz o pozostawienie polskich uczelni wolnych od lewicowej propagandy. 

 

 

 

Z poważaniem

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

 
 
 
 
.