Stop finansowaniu promotorów okultyzmu!

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

W Toruniu ma dojść do niebywałego wydarzenia. Z publicznych pieniędzy organizowana jest bowiem wystawa antykulturowych i skandalicznych prac Mariny Abramović, performerki, która pod pozorem sztuki promuje treści o znamionach satanizmu, okultyzmu i kanibalizmu. Nie możemy pozwolić, by do tego doszło, nie w naszym kraju i nie za nasze pieniądze!W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu – a więc w mieście, w którego herb wpisany jest Anioł[a1]  – planowana jest wystawa artystki promującej satanizm i czarną magię. Centrum finansowane jest z pieniędzy polskiego podatnika, a wśród oficjalnych partnerów wystawy znalazły się władze miasta Torunia, województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego! To absolutny skandal!

 

Marina Abramović podczas swych „performance’ów” występuje często z głową kozła, pozuje do zdjęć z przyczepionymi do głowy rogami, wpisuje swą postać w pentagram, a nawet prześmiewczo promuje kanibalizm, przygotowując torty w kształcie martwego ludzkiego ciała!

 

Ta „artystka” przyznaje, że promowana przez nią pseudo-sztuka polega na powielaniu rytuałów „magii okultystycznej”! Twierdzi przy tym, że gdy czyni to w galerii sztuki czy w muzeum, jest to „sztuką”, a gdy kto inny robi to samo „w innym kontekście”, wtedy nie jest to sztuką. To oczywisty absurd i nie możemy zgodzić się na jego finansowanie z publicznych pieniędzy!

 

Jedno z najsłynniejszych zdjęć serbskiej pseudoartystki przedstawia ją na tle młodego Aleistera Crowleya, na którego filozofii opiera się założony sześćdziesiąt lat temu w USA „Kościół Szatana”! Nie pozwólmy na to, by tacy „artyści” będący w istocie agentami antykultury byli promowani – ZA NASZE PIENIĄDZE – w instytucjach publicznych w naszym kraju!

 

Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Podpisany przez Ciebie protest zostanie wysłany do Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz  Kurii Biskupiej w Toruniu.

 

Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy apel staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu.


[AKTUALIZACJA]


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowało mail, w którym oświadcza, że toruńska instytucja „bezpodstawnie wykorzystała logotyp MKiDN”. Resort zaprzeczył również, że finansuje skandaliczny pokaz.


„MKiDN dwukrotnie odmówiło dotacji celowej na wystawę retrospektywną i cykl performansów Mariny Abramović w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu” – możemy przeczytać w przesłanym mailu.


„Instytucja bezpodstawnie wykorzystała logotyp MKiDN w zaproszeniu na wydarzenie w sposób mogący sugerować, że MKiDN jest jednym ze współorganizatorów wystawy. Ministerstwo dwukrotnie, w 2017 i 2018 r., odrzuciło wniosek CSW o dotację na organizację wystawy” – dodali przedstawiciele resortu kultury.


 
 

 
.