Stop finansowaniu promotorów okultyzmu!

wysłanych protestów:
 
 

W Toruniu ma dojść do niebywałego wydarzenia. Z publicznych pieniędzy organizowana jest bowiem wystawa antykulturowych i skandalicznych prac Mariny Abramović, performerki, która pod pozorem sztuki promuje treści o znamionach satanizmu, okultyzmu i kanibalizmu. Nie możemy pozwolić, by do tego doszło, nie w naszym kraju i nie za nasze pieniądze!W Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu – a więc w mieście, w którego herb wpisany jest Anioł[a1]  – planowana jest wystawa artystki promującej satanizm i czarną magię. Centrum finansowane jest z pieniędzy polskiego podatnika, a wśród oficjalnych partnerów wystawy znalazły się władze miasta Torunia, województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego! To absolutny skandal!

 

Marina Abramović podczas swych „performance’ów” występuje często z głową kozła, pozuje do zdjęć z przyczepionymi do głowy rogami, wpisuje swą postać w pentagram, a nawet prześmiewczo promuje kanibalizm, przygotowując torty w kształcie martwego ludzkiego ciała!

 

Ta „artystka” przyznaje, że promowana przez nią pseudo-sztuka polega na powielaniu rytuałów „magii okultystycznej”! Twierdzi przy tym, że gdy czyni to w galerii sztuki czy w muzeum, jest to „sztuką”, a gdy kto inny robi to samo „w innym kontekście”, wtedy nie jest to sztuką. To oczywisty absurd i nie możemy zgodzić się na jego finansowanie z publicznych pieniędzy!

 

Jedno z najsłynniejszych zdjęć serbskiej pseudoartystki przedstawia ją na tle młodego Aleistera Crowleya, na którego filozofii opiera się założony sześćdziesiąt lat temu w USA „Kościół Szatana”! Nie pozwólmy na to, by tacy „artyści” będący w istocie agentami antykultury byli promowani – ZA NASZE PIENIĄDZE – w instytucjach publicznych w naszym kraju!

 

Wystarczy podpisać i kliknąć w przycisk - to banalnie proste i szybkie w działaniu! Podpisany przez Ciebie protest zostanie wysłany do Prezydenta Miasta Torunia, Marszałka Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu oraz  Kurii Biskupiej w Toruniu.

 

Jak pokazały nasze dotychczasowe akcje w innych sprawach, niejednokrotnie masowy apel staje się skutecznym narzędziem wywierania wpływu.


[AKTUALIZACJA]


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowało mail, w którym oświadcza, że toruńska instytucja „bezpodstawnie wykorzystała logotyp MKiDN”. Resort zaprzeczył również, że finansuje skandaliczny pokaz.


„MKiDN dwukrotnie odmówiło dotacji celowej na wystawę retrospektywną i cykl performansów Mariny Abramović w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu” – możemy przeczytać w przesłanym mailu.


„Instytucja bezpodstawnie wykorzystała logotyp MKiDN w zaproszeniu na wydarzenie w sposób mogący sugerować, że MKiDN jest jednym ze współorganizatorów wystawy. Ministerstwo dwukrotnie, w 2017 i 2018 r., odrzuciło wniosek CSW o dotację na organizację wystawy” – dodali przedstawiciele resortu kultury.


 
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
info@csw.torun.pl
 
Kuria Diecezjalna Toruńska
kuria@diecezja.torun.pl
 
Marszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
mw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl
 
Prezydent Miasta Torunia
prezydent@um.torun.pl
 

Do:
Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski
Marszałek Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki
Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu

 

 

Szanowni Państwo,

 

Pragnę wyrazić swoje ogromne oburzenie i stanowczy sprzeciw wobec wernisażu zaplanowanego w toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej.

Ósmego marca otwarta ma zostać wystawa „dzieł” Mariany Abramowić, antykulturowej pseudoartystki, która pod pozorem sztuki promuje satanizm, okultyzm i kanibalizm.

 

Nie może być zgody organów władzy publicznej w Polsce na promowanie i finansowanie pseudoartystów znanych z operowania zestawem z satanistycznych i okultystycznych znaków i rytuałów  choćby pod pozorem „sztuki”.


A taką osobą jest właśnie Marina Abramović – podczas swych „performance’ów” występująca często z głową kozła, pozująca z przyczepionymi do głowy rogami, wpisująca swą postać w pentagram, a nawet prześmiewczo promująca kanibalizm, przygotowując torty w kształcie martwego ludzkiego ciała! Marina Abramović sama przyznaje, że promowana przez nią „sztuka” polega na powielaniu rytuałów „magii okultystycznej” 

 

 

Jako katolik i obywatel państwa polskiego domagam się natychmiastowego wycofania się Ministerstwa z współorganizowania wydarzenia oraz odwołania tej wystawy z instytucji publicznej, którą jest przecież Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. Nie wyobrażam sobie, żeby osoby pokroju Abramović były fetowane nad Wisłą, szczególnie w okresie przeżywania Wielkiego Postu!

 

 

 

Z poważaniem

 

 

 

 

PS. List ten zostanie również przesłany do Kurii Biskupiej w Toruniu Jego Ekscelencji Biskupa Wiesława Śmigela.

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

 
 
 
 
.