Stop obrażaniu Chrystusa Króla w filmie

wysłanych protestów:
 
 

Antychrześcijański i antypolski spot reklamowy "Krytyki Politycznej" jawnie obraża Jezusa Chrystusa i kpi z polskich katolików. Naszemu Zbawicielowi przypisano ponadto słowa, które stoją w zdecydowanej sprzeczności z Jego nauczaniem.

 

Mężczyzna, „grający” Jezusa, który spadł z nieba wprost do hipermarketu, gdzie dowiedział się że został „królem Polski”, zachowuje się jak hippis i homoseksualista. Szydzi z Polaków oraz z ich „przestarzałych” poglądów takich jak: tradycyjna rodzina, negatywny stosunek do aborcji i niechęć do przyjmowania islamskich imigrantów.

 

Cały materiał przepełniony jest kłamliwą manipulacją naukami Kościoła Katolickiego oraz szyderstwami z naszej wiary, jak chociażby scena w której sam Pan Bóg namawia Jezusa do zapoznania się z treściami lewackiej „Krytyki Politycznej”, która ma być remedium na Jego „problemy”.

 

Najbardziej oburzająca jest jednak obrzydliwa sugestia homoseksualnych relacji między Jezusem Chrystusem a Jego uczniami.

 

Dlatego domagamy się, aby autorzy spotu ponieśli wszelkie prawne konsekwencje za swoje godne pożałowania „dzieło”, zgodnie z art. 196. Kodeksu karnego.

 

Załączoną obok petycję kierujemy do Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro. Domagamy się od niego podjęcia odpowiednich działań mających na celu jak najszybsze postawienie przed wymiarem sprawiedliwości osób odpowiedzialnych za produkcję haniebnego spotu.

 

Dołącz do nas i podpisz się pod apelem, który trafi do Ministra Sprawiedliwości! Nie możemy pozwolić na bezkarne szydzenie z najważniejszych dla Polaków osób i wartości. Razem możemy powstrzymać kampanię bluźnierstw!

 

 

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
kontakt@ms.gov.pl
 

Szanowny Pan


Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

 

 

Szanowny Panie Prokuratorze,

 

zwracam się do Pana w sprawie kolejnego już w tym roku aktu ohydnego bluźnierstwa i obrazy świętych dla katolików postaci. Tym razem zaatakowano samego Jezusa Chrystusa!


Jeszcze nie umilkły echa po obrazoburczej pseudo-sztuce „Klątwa” wystawianej na deskach Teatru Powszechnego, kiedy redaktorzy „Krytyki Politycznej” serwują polskiej publiczności spot reklamowy, którego przedmiotem jest obrażanie Jezusa Chrystusa oraz stygmatyzacja polskich katolików.

 

Autorzy filmu reklamowego zatytułowanego Co oni mi zrobili? Zostałem królem Polski? w perfidny sposób przeinaczają nauczanie Kościoła Katolickiego oraz parodiują postać samego Syna Bożego. W ten sposób dezinformują społeczeństwo i obrażają uczucia religijne znakomitej jego części. Na szczególne potępienie zasługuje ohydna insynuacja homoseksualnych relacji jakie miałyby łączyć Jezusa oraz jego apostołów.

 

Ta obrażająca uczucia religijne oraz zwykłe poczucie przyzwoitości wulgarna produkcja nie powinna pozostać bezkarna, a jej twórcy winni odpowiedzieć przed wymiarem sprawiedliwości.


Zgodnie z art. 196. kodeksu karnego „Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

 

Oczekuję, że Pan jako Minister Sprawiedliwości oraz Prokurator Generalny nie przejdzie obojętnie wobec tak haniebnego aktu nienawiści wobec wiary katolickiej godzącego w najświętsze dla Polaków wartości i podejmie odpowiednie kroki, aby realizatorzy spotu reklamowego „Co oni mi zrobili? Zostałem królem Polski?” oraz ich mocodawcy stanęli przed sądem.

 

 

Z poważaniem

 

 

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Minister Sprawiedliwości - Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
 
(22) 250 01 26
 
 
 
 
 
 
.