Twoja kampania


Za pośrednictwem tej strony możesz zgłosić sprawę, która według Ciebie jest bulwersująca i wymaga aktywnego zaangażowania. Może to być zarówno akcja protestacyjna, bądź kampania zbierania podpisów pod petycją.

 

Aby zainicjować nową kampanię, wypełnij poniższy formularz, podając kilka istotnych informacji. To zajmie zaledwie kilka chwil, jednocześnie pozwoli nam na weryfikację Twojego zgłoszenia.
 

 

  

Czego dotyczy kampania - jaki jest problem?
Kto jest inicjatorem kampanii? Podaj swoje dane (dane osobowe lub nazwa organizacji, dane kontaktowe: adres email, telefon)
Jaki jest cel kampanii i jakie działania należy podjąć?
Co powinno się znaleźć w treści listu protestacyjnego/petycji?
Kto jest adresatem protestu - do kogo się zwracamy, na kogo chcemy wpłynąć?
Załączniki wspomagające kampanię (artykuły, dokumenty, fotografie, materiały wideo)
Twój adres e-mail
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Twoje dane są w pełni bezpieczne. Chcesz wiedzieć więcej? Zapoznaj się z Polityką Prywatności Protestuj.pl
.