Uchyl immunitet Leszkowi Millerowi

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Pełne zniewag, obelżywe ataki posypały się na prof. Bogdana Chazana za to, że powołał się na klauzulę sumienia broniąc życia ciężko chorego dziecka.

 

W maju 2014 r. w audycji „Sygnały dnia" Pierwszego Programu PR Leszek Miller publicznie znieważył prof. Chazana stwierdzając m.in., że „Profesor Chazan to jest religijny psychopata". Polityk podważał również prawo lekarzy sumienia do zajmowania stanowisk dyrektorów publicznych placówek ochrony zdrowia.

 

Prof. Bogdan Chazan wyraził zgodę na wystąpienie na drogę sądową przeciwko Leszkowi Millerowi. Pod koniec 2014 r. prawnicy Instytutu Ordo Iuris, działając w imieniu Profesora, przygotowali i złożyli prywatny akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi. Jednak aby postawić go przed sądem należy najpierw uchylić mu immunitet poselski.

 

Pomimo tego, że do Sejmu RP wpłynął oficjalny wniosek o uchylenie immunitetu Leszka Millera, do dnia dzisiejszego Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich nie zebrała się aby go rozpatrzyć, choć rozpoznawała już wnioski składane w terminie znacznie późniejszym.

 

Dlatego wzywamy Marszałka Sejmu Radosława Sikorskiego do natychmiastowego rozpatrzenia wniosku o uchylenie immunitetu Leszkowi Millerowi.

 

 
.