Uchylamy ustawę „o bratniej pomocy” – apel do posłów i premier Szydło

wysłanych protestów:
 
 

W 2014 roku zdominowany przez PO i PSL parlament przyjął ustawę umożliwiającą służbom specjalnym obcych państw na działania operacyjne na terytorium Polski. Ten skandaliczny akt, dający możliwości likwidacji suwerenności państwa polskiego, obowiązuje dalej, pomimo deklaracji czołowych polityków "Prawa i Sprawiedliwości", mówiących, iż cofną decyzję poprzedników. Apelujemy do posłów oraz do premier Beaty Szydło o niezwłoczną realizację tej obietnicy.

 

Tak zwana „ustawa o bratniej pomocy” pozwala funkcjonariuszom i agentom obcych państw nie tylko na swobodne działanie na terenie naszego państwa, ale również przyznaje im takie same uprawnienia, jakie ma nasza policja – łącznie ze stosowaniem środków przymusu bezpośredniego, a nawet używaniem broni palnej, którą zresztą mogą swobodnie wwozić na nasze terytorium.

 

Obowiązywanie tej ustawy nie tylko obniża prestiż Polski jako kraju, który według ustawodawcy nie jest w stanie samodzielnie poradzić sobie z wewnętrznymi problemami, ale przede wszystkim stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i stabilności państwa. Kto może bowiem zagwarantować, że zagraniczni funkcjonariusze nie posłużą na przykład do tłumienia legalnych manifestacji? Albo – że nie będą prowadzić na naszym terytorium działań sprzecznych z interesem Polski?

 

Podpisz i wyślij apel skierowany do premier Beaty Szydło oraz przewodniczących największych klubów parlamentarnych! Stosowny projekt ustawy został już zgłoszony do laski marszałkowskiej. Wystarczy tylko go przegłosować – do czego posłów musimy ponaglić i zachęcić.


Przewodniczący Klubu PiS - Ryszard Terlecki
biuro@ryszardterlecki.pl
 
Przewodniczący Klubu PO - Sławomir Neumann
slawomir.neumann@sejm.pl
 
Przewodniczący Klubu Kukiz 15 - Paweł Kukiz
pawel.kukiz@sejm.pl
 
Przewodniczący Klubu PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz
Wladyslaw.Kosiniak-Kamysz@sejm.pl
 
DW: Prezes Rady Ministrów - Beata Szydło
biuro@beataszydlo.pl
 

Szanowni Państwo!

 

Apeluję o jak najszybsze podjęcie kroków niezbędnych do uchylenia Ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej prześmiewczo „ustawą o bratniej pomocy”.

 

Ten akt prawny, uchwalony w 2014 roku głosami rządzącej ówcześnie koalicji PO-PSL, już od samego początku swojego istnienia stał się przedmiotem zmasowanej krytyki zarówno ze strony społeczeństwa, jak i opozycji parlamentarnej.

 

Teraz role w parlamencie się odwróciły. Dawna opozycja posiada samodzielną większość w Sejmie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę szkodliwą i haniebną dla Polski ustawę uchylić.

 

Zważywszy na obecną sytuację międzynarodową, uważam, że powinien to być priorytet dla obecnego parlamentu. W sytuacji, kiedy Polska staje się przedmiotem bezpardonowych ataków ze strony unijnych polityków, a przewodniczący Parlamentu Europejskiego posuwa się nawet do grożenia jej użyciem siły, możliwość nieskrępowanego udziału służb państw ościennych w akcjach na terytorium RP staje się realnym zagrożeniem.


Przypomnę, że na mocy podpisanej przez Bronisława Komorowskiego „ustawy o bratniej pomocy”, zagraniczne służby uzyskały możliwość swobodnego działania na terytorium naszego państwa – łącznie z prawem do wwożenia do Polski oraz wykorzystywania własnej broni palnej i amunicji, a także do stosowania środków przymusu bezpośredniego.


Ustawa ta nie tylko może walnie przyczynić się do znaczącej destabilizacji kraju, ale także stać się narzędziem walki politycznej. Jako obywatel tego państwa nie mam żadnej gwarancji, że wezwane do „bratniej pomocy” zagraniczne służby nie posłużą do tłumienia manifestacji czy zgromadzeń publicznych.

 

Szanowni Państwo! Nie wystawiajmy suwerenności Polski, jak to już miało miejsce w historii, na łatwy żer dla obcych wojsk i agentur. Wiemy doskonale, czym naprawdę bywała „bratnia pomoc”, której w ciągu wieków mieliśmy nieszczęście doświadczać nieraz.  

 

W trosce o bezpieczeństwo i suwerenność naszego kraju apeluję o jak najszybsze podjęcie tematu. Jako że do Marszałka Sejmu został już zgłoszony projekt uchylenia tej skandalicznej ustawy, Wasze działania w tym kierunku powinny być szybkie i zdecydowane. Liczę, że okażą się Państwo wierni obietnicom składanym w trakcie kampanii wyborczej.


Z poważaniem,

Odśwież obrazek
 
 
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Przewodniczący Klubu PiS - Ryszard Terlecki
ul. Szewska 27
31-009 Kraków
 
12 422 88 44
 
Przewodniczący Klubu PO - Sławomir Neumann
ul. Kościuszki 27
83-200 Starogard Gdański
 
56 621 06 15
 
 
Przewodniczący Klubu Kukiz 15 - Paweł Kukiz
ul. Piękna 31/37
00-677 Warszawa
 
22 623 82 73
 
Przewodniczący Klubu PSL - Władysław Kosiniak-Kamysz
ul. Piłsudskiego 5
33-100 Tarnów
 
14 621 13 21
 
 
 
 
 
 
 
.