W obronie lekarzy sumienia - petycja do premier Szydło

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Od wielu miesięcy lewicowo-feministyczne lobby prowadzi ohydną kampanię oszczerstw wobec lekarzy, którzy ośmielają się, w zgodzie ze swoim sumieniem i wiarą, odmawiać wykonywania aborcji lub nie wydawać recept na preparaty antykoncepcyjne.


Szczególną nienawiść budzą lekarze, pielęgniarki i położne, a także studenci medycyny, sygnatariusze „Deklaracji wiary”, w której otwarcie wyznają wiarę w Boga i prymat prawa Bożego nad prawem ludzkim.

 

Przykłady absurdalnych oskarżeń, przybierających formę medialnego linczu można mnożyć w nieskończoność. Do tego dochodzą prowokacje kreowane przez lewicowe media - mające na celu poniżenie i zdyskredytowanie lekarzy i farmaceutów, którzy wykonują swój zawód w sposób sumienny i odpowiedzialny. W ten sposób wywierana jest presja na zarządców placówek medycznych, którzy nierzadko zwalniają „niewygodnych” pracowników!

 

Musimy przyjść z pomocą tym, którzy nie ulegają wpływom koncernów farmaceutycznych i aborcyjnego lobby! Wprowadzenie przepisów, potwierdzających i precyzujących konstytucyjne prawo do korzystania z klauzuli sumienia, może realnie poprawić sytuację uczciwych ludzi, którzy dbając o zdrowie i życie swoich pacjentów, pragną jednocześnie postępować w zgodzie z nakazami Dekalogu.

 

Dołącz do nas i podpisz się pod zamieszczonym obok apelem skierowanym do Pani Premier Beaty Szydło z wezwaniem, by rząd przygotował regulacje gwarantujące lekarzom, pielęgniarkom, położnym oraz farmaceutom możliwość wykonywania  zawodu w zgodzie z ich sumieniem.


 

 
.