Wycofajcie się z homoherezji! Apel do redakcji „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i „Znaku”

wysłanych protestów:
 
 

Organizowana przez skrajnie lewicowe środowiska LGBT akcja „Przekażmy sobie znak pokoju” deprawuje i manipuluje katolicką opinią publiczną, niosąc fałszywy przekaz o tym, że homoseksualizm jest zgody z wiarą katolicką. Do kampanii włączyli się dziennikarze trzech redakcji, mieniących się pismami katolickimi – „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” i „Znaku”.

 

O kampanii informują liczne mainstreamowe media, ignorując nauczanie Kościoła Katolickiego wobec homoseksualizmu i osób o skłonnościach homoseksualnych, rozprzestrzeniając fałszywy przekaz. Dlatego postanowiliśmy zareagować na tę rewolucyjną próbę sformatowania świadomości Polek i Polaków w kierunku akceptacji dla homoseksualnej herezji.

 

W zamieszczonej obok petycji zwracamy się z apelem do dziennikarzy „Tygodnika Powszechnego”, „Więzi” oraz „Znaku” o wycofanie się udziału w kampanii, który jest publiczną herezją homoseksualizmu, głoszoną w katolickim kraju.


Warto wiedzieć, iż kampania „Przekażmy sobie znak pokoju”:

  • przekazuje treści niezgodne z nauczaniem Kościoła Katolickiego,
  • manipulacyjnie wykorzystuje chrześcijański symbol eucharystycznego znaku pokoju,
  • została jednoznacznie skrytykowana JE kard. Stanisława Dziwisza, który zauważył, iż „w fałszowanie niezmiennej nauki Kościoła włączyły się również niektóre środowiska katolickie, których wypowiedzi i publikacje odeszły od Magisterium”.

Nie chcemy epatować nienawiścią – wręcz przeciwnie! Kierując się chrześcijańską troską o bliźnich i realizując jeden z uczynków miłosierdzia wobec duszy, prosimy zagubionych redaktorów o autorefleksję i wycofanie się z tej kompromitującej i szkodliwej kampanii.

 

Dołącz do naszej akcji – wypełnij krótki formularz, umieszczony pod apelem i wyślij swój protest do redaktorów trzech katolickich pism. Zjednoczmy się w dziele obrony chrześcijańskich wartości i ochrony społeczeństwa przed homoseksualną indoktrynacją.

Miesięcznik „Znak”
miesiecznik znak@com.pl
 
Kwartalnik „Więź”
wiez@wiez.pl
 
„Tygodnik Powszechny”
redakcja@tygodnik.com.pl
 

Redakcja Tygodnika Powszechnego

 

Redakcja kwartalnika „Więź”

 

Redakcja miesięcznika „Znak”


 

Szanowni Państwo!


Jako katolik i chrześcijanin z wielkim oburzeniem i bólem dowidziałem się o zaangażowaniu Państwa w akcję pt. „Przekażmy sobie znak pokoju”.

 

Od wielu lat z niepokojem obserwuję uwikłanie Państwa środowisk w szeroko pojętą rewolucję obyczajową zmierzającą obecnie do zatarcia granicy między płciami. W tę rewolucję na całym świecie zaangażowane są potężne centra antyewangelizacyjne wyposażone w gigantyczne środki finansowe i polityczne.

 

Ta ofensywa doprowadziła do tego, że obecnie w wielu krajach świata związki jednopłciowe zostały zrównane z małżeństwem; zyskały prawo do adopcji dzieci; a sprzeciw wobec takich regulacji często jest penalizowany przez państwo! Taki stan rzeczy od wielu lat usiłuje się wprowadzić także w Polsce.

 

To negatywne zjawisko promocji homoseksualizmu oraz ideologii gender jak i wypisująca się w nie kampania billboardowa „Przekażmy sobie znak pokoju” są całkowicie sprzeczne z odwiecznym nauczaniem moralnym Kościoła Katolickiego oraz są wielkim zgorszeniem, bowiem oswajają ze złem moralnym i relatywizują prawdę nt. grzechu homoseksualizmu.

 

Niestety to nie wszytko! W promujących akcję filmach redaktorzy wspomnianych pism otwarcie aprobują akty homoseksualne i krytykują katechizmowe nauczanie moralne!

 

Warto przypomnieć dobitne słowa Św. Jana Pawła II  nt. homoseksualizmu:

"Moralnie niedopuszczalna jest jednak prawna aprobata praktyki homoseksualnej. Rozumieć tego, kto grzeszy, kto nie jest w stanie wyzwolić się z tych tendencji, nie jest jednoznaczne ze zmniejszeniem wymagań natury moralnej.” 

(Rozważania przed modlitwą na Anioł Pański dnia 20.II.1994 r.)

 

Kościelne potępienie homoseksualizmu stanowi wyraźną wskazówkę dla właściwego postępowania osób homoseksualnych oraz postawy katolików wobec homoseksualizmu. Prawdziwa miłość bliźniego wobec homoseksualistów powinna polegać na ukazaniu ogromu kłamstw, jakimi próbują usprawiedliwić swoje postępowanie, na pomocy w dostrzeżeniu okropności grzechu, w jaki popadli oraz wspieraniu każdego ich kroku na drodze wyjścia z ich tragicznego stanu.

 

Ogromny niepokój budzi także wykorzystanie w tej skandalicznej kampanii Różańca Świętego zestawionego z tęczą - symbolem ruchu środowisk LGBT. Na dodatek gorszące bilbordy prezentowane będą właśnie w październiku, który jest w Polsce miesiącem Różańca Świętego.

 

Dokonywane przez Państwa redakcje zestawienie Wiary katolickiej oraz tęczy - symbolu najradykalniejszej w dziejach ludzkości, atakującej bezpośrednio prawdę o człowieku, rewolucji - jest nie do pogodzenia, jak nie do pogodzenia jest światło i ciemność; dobro oraz zł; cnota i grzech.

 

Jestem wdzięczny, polskim biskupom za krytykę Państwa akcji, a także pasterzowi Archidiecezji Krakowskiej ks. kardynałowi Dziwiszowi za jego pasterskie upomnienie, jakie do Państwa skierował. Słusznie w swej duszpasterskiej trosce zauważył, że:

„Niestety jasno widać, że kampania, która odwołuje się do nauki chrześcijańskiej, ma na celu nie tylko promowanie szacunku dla osób homoseksualnych, ale również uznanie aktów homoseksualnych oraz związków jednopłciowych za moralnie dobre.”


Dlatego w trwającym Roku Miłosierdzia, spełniając uczynek miłosierny co do duszy, apeluję do Państwa o niezwłoczne wycofanie się z tej oraz innych podobnych kampanii, które sprzeciwiają się uznanej w Kościele, niezmiennej prawdzie moralnej.

 

Z poważaniem

 
 
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 

Miesięcznik „Znak”
ul. Kościuszki 37
30-105 Kraków
 
12 61 99 530
 
Kwartalnik „Więź”
Ul. Trębacka 3
00-074 Warszawa
 
22 827 29 17
 
 
„Tygodnik Powszechny”
ul. Wiślna 12
31-007 Kraków
 
12 422 25 18
 
 
 
 
 
 
.