Zatrzymajmy ideologiczny atak LGBT na polskie dzieci

Kampania zakończona
wysłanych protestów:
 
 

Uwaga! Lobby LGBT nie odpuszcza działań deprawujących dzieci w polskich szkołach. W 2019 roku finansowana przez zagraniczne fundacje oraz ambasady obcych państw Kampania Przeciw Homofobii organizuje ponownie „tęczowy piątek”. Tym razem skrajna lewica próbuje ukryć akcję przed rodzicami dzieci i opinią publiczną, rezygnując z rejestrowania szkół zgłaszanych do projektu.

 

Nie może być naszej zgody na ukrywanie faktu, iż wciąga się personel szkolny – bez wiedzy i aprobaty rodziców – do użycia materiałów, które deprawują dzieci i młodzież oraz promują język cenzury ideologicznej!

 

Wedle licznych opinii prawnych, materiały kolportowane przez KPH są niezgodne z istniejącymi programami profilaktyczno-wychowawczymi.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej już wcześniej ostrzegało, iż organizacja tego typu wydarzenia musi był zgodna z programem ustalonym przez radę pedagogiczną i radę rodziców. Ponadto wejście do szkół przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym tzw. edukatorów seksualnych wymaga zgody rodziców.

 

Małopolska Kurator Oświaty oceniła, iż wchodzenie z taką „imprezą” nie może mieć miejsca w polskich szkołach. Kurator Barbara Nowak ostrzega, iż „tęczowy piątek” psuje „całą linię wychowawczą szkoły”.

 

W naszej petycji apelujemy do ministra edukacji narodowej oraz wszystkich wojewódzkich kuratorów oświaty o pilne wystąpienie do szkół i podanie do publicznej informacji, które szkoły biorą udział w „tęczowym piątku”. Uznajemy za bardzo prawdopodobne, iż szkoły, które w piątek zostaną oplakatowane lub odbędą się w nich lekcje według scenariuszy lobby LGBT nie uzyskały zgody rodziców na udział ich dzieci w demoralizujących lekcjach i oglądanie szkodliwych treści w klasach i na korytarzach szkół.

 

Dołącz do naszej akcji i pilnie poinformuj o niej wszystkich Twoich znajomych. Każdy podpis pod zamieszczoną tutaj petycją wraz z jej treścią trafi do szesnastu wojewódzkich kuratorów oświaty oraz do Ministerstwa Edukacji Narodowej.


Zatrzymajmy deprawację dzieci i młodzieży prowadzoną dyskretnie przez skrajnie ideologiczne lobby LGBT nim będzie za późno!

 

 
.